تبیان، دستیار زندگی

حجم و جرم مواد(حجم)

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: دوم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
حجم و جرم مواد
اهداف یادگیری:

انتظار می رود دانش آموز در فرایند آموزش:

       1- با انجام فعالیت، مواد را از نظر حجم طبقه بندی کند.

       2- با انجام فعالیت مواد را از نظر جرم طبقه بندی کند.

       3- مفاهیم را در قالب جملات کامل بیان کند.

       4- ترازو را برای مقایسه در جرم به کار ببرد.

      5- با مقایسه اجسام با جرم و حجم های متفاوت نتیجه بگیرد که هر چیزی که حجم بیشتری دارد لزوماً جرم  بیشتری ندارد .

       6- نسبت به مشاهده مواد در محیط اطراف علاقه مند و کنجکاو شود.
      
       7- به نظریات دیگران توجه نماید.

ابزار مورد نیاز:
ظروف بشر- ارلن- بالن- استوانه مدرج- بتری در اندازه های متفاوت برای هر گروه- لیوان- استکان- اجسامی مانند وزنه- سنگ- پاکن- که توپر هستند به تعداد همه گروه ها- خمیر بازی- چوب- نخ- ماژیک- بادکنک- (برای هر دانش آموز) دفترچه برای ثبت یادداشت ها- توپ پینگ پنگ- پنبه- چوب کبریت- جعبه خالی کبریت- به تعداد گروه ها- جعبه کوچک و بزرگ- جعبه دستمال کاغذی- کیک صبحانه بزرگ و کوچک.

حجم:
مراحل /اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم یک جعبه خالی کبریت و تعداد زیادی چوب کبریت را روی میز هر گروه قرار می دهد. سپس از دانش آموزان می خواهد با انجام فعالیت بررسی کنند که وضعیت قرار گرفتن همه چوب کبریت ها داخل جعبه چگونه است.دانش آموزان با انجام فعالیت سعی می کنند چوب کبریت ها را داخل جعبه کبریت جا دهند.
کاوشمعلم با طرح سؤالات زیر:
آیا همه چوب کبریت داخل جعبه جا می گیرند؟ آیا یک چوب کبریت هم جا می گیرد؟ چه چیزهایی دیگری در کلاس مشاهده می کنید که جای می گیرند؟
دانش آموزان پس از مشورت در گروه پاسخ سؤالات طرح شده را یادداشت می کنند.
توضیح دادن
(توصیف)
معلم از دانش آموزان می خواهد یافته های خود را به زبان خود بیان کنند.نتایج فعالیت های انجام داده را به کلاس ارائه می دهند.

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنبر روی هر میز گروه تعدادی وسایل مشابه در اندازه های متفاوت قرار می دهیم. مثلاً جعبه کوچک و بزرگ، لیوان و استکان پر از آب، بادکنک کم باد و پر باد و از بچه ها می خواهیم که آنها را با هم مقایسه کنند.اشیا روی میز را با هم مقایسه می کنند و در دسته های مختلف قرار می دهند.
کاوشمعلم از دانش آموزان سؤالاتی درباره تفاوت جعبه کوچک و بزرگ، تفاوت لیوان و استکان و تفاوت بادکنک پرباد و کم باد، می پرسد.دانش آموزان پس از مشاهده دقیق، حاصل یافته های خود را یادداشت می کنند مثلاً:
1- لیوان بیشتر از استکان آب جای می گیرد و بزرگتر است.
2- بادکنک پر باد، بزرگتر از بادکنک کم باد است.
3- جعبه کوچکتر  از جعبه بزرگ، کم تر جا می گیرد و کوچکتر است.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد یافته های خود را به زبان خود بیان کنند.از هر گروه یک نفر نتایج یافته ها و طبقه بندی ها را به کلاس ارائه می دهد.
درگیر کردنمعلم سؤال می کند، آیا چیزهایی مثل سنگ، وزنه، پاکن و ... هم جا می گیرند؟ جواب خود را با آزمایش نشان دهید.دانش آموزان در گروه ها با هم دیگر مشورت می کنند و به طراحی آزمایش می پردازند.

مراحل /اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
کاوشاز دانش آموزان خواسته می شود طرح های خود را در گروه مطرح کنند و در عمل به آزمایش درآورند.دانش آموزان پیشنهادهای خود را برای نشان دادن این موضوع که سنگ و .... جای می گیرند، می نویسند.
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد پیشنهادهای خود را در کلاس مطرح کنند.دانش آموزان پیشنهادهای خود را در کلاس مطرح می کنند.
1- سنگ را روی میز می گذاریم جا می گیرد.
2- سنگ را داخل آب می اندازیم.
شرح و بسط- معلم از همه دانش آموزان می خواهد آزمایش سنگ داخل آب را انجام دهند و با وسایل مختلف تجربه کنند. دست- وزنه- پاکن..
-  سپس به مطالعه کتاب درسی بپردازند.
در ادامه معلم عبارت جا می گیرد را به حجم دارد. تغییر می دهد و از بچه ها می خواهد از این عبارت استفاده کنند.
- دانش آموزان آزمایش اندازه گیری حجم سنگ را انجام می دهند و از عبارت حجم دارد استفاده می کنند.
- با انجام آزمایش حجم اجسام مختلف را با هم مقایسه می کنند (حجم سنگ، پاکن، وزنه، دست هر یک از بچه ها و...).
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد آزمایش آزمایش های زیر را ابتدا پیش بینی و سپس به این ترتیب انجام دهند:
- مقایسه حجم سه ظرف با شکلهای مختلف.
- مقایسه حجم بشرها با حجم های متفاوت.
- مقایسه حجم ظروف ارلن، بالن، بشر، استوانه مدرج با اندازه ها و حجم های مختلف.
معلم از دانش آموزان می خواهد حاصل یافته های خود را به کلاس ارائه کنند.
معلم با طرح داستان کلاغی که می خواست از گودال عمیقی آب بخورد، از دانش آموزان می خواهد مدلی طراحی کنند که کلاغ بتواند به آب ان گودال دست یابد.
معلم از بچه ها می خواهد برای آنچه امروز آموختند شعر یا جمله طراحی کنند.
معلم به هر دانش آموز یک بادکنک بدون باد می دهد که روی آن کلمه حجم نوشته شده است . از بچه ها می خواهد طرحی بدهند که حجم داخل بادکنک زیاد شود.

 
دانش آموزان روش اندازه گیری حجم سه ظرف با شکلهای مختلف را پس از مشورت گروهی، در کلاس ارائه و انجام می دهند.
- ظروف یک شکل با حجم های متفاوت را مقایسه می کنند.
دانش آموزان حجم ظروف ارلن، بالن، بشر استوانه مدرج و ... را با هم مقایسه می کنند.
دانش آموزان حاصل یافته خود را در زمینه آزمایش انجام داده به کلاس ارائه می کنند.
دانش آموزان در گروه پیشنهاد خود را مطرح کرده سپس در کلاس عنوان می کنند و در صورت امکان ان را عملاً نشان می دهند.
طراحی شعر یا جمله برای فعالیت هایی که انجام دادند.
بچه ها با بادکردن بادکنک ها، در واقع حجم بادکنک را افزایش می دهند و عملاً یک روش افزایش حجم را مشاهده می کنند.

مطالب  مرتبط:
هوا هم چگالی دارد
مقدمه ای بر جرم و حجم