تبیان، دستیار زندگی

محل زندگی جانوران

( آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: سوم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرکز یادگیری تبیان-محبوبه همت
محل زندگی جانوران
اهداف یادگیری:
انتظار می رود دانش آموزان در فرایند آموزش به این اهداف دست یابند.

       1. با جمع آوری اطلاعات بتوانند ارتباط و هماهنگی بین محل زندگی جانوران با ساختمان بدنی آنها را بیان کنند.

       2. به حفظ محیط زیست جانوران علاقه مند شود.

       3. نسبت به کار گروهی علاقه مند شوند.

ابزار مورد نیاز
       - تصاویری از زیستگاه های جانوران
       - کتاب هایی در مورد محل های زندگی جانوران
       - تصاویر متعددی از جانوران گوناگون
       - مراجعه به باغ وحش
       - مراجعه به موزه های وحش

مراحل / اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم تصاویری از جانوران را به کلاس می آورد و درباره نوع غذا و نوع حرکت آنها سؤالاتی مطرح می کند. همچنین درباره این که محل زندگی آنها در آب است یا خشکی، سؤالاتی می پرسد در ادامه داستانی را به این شرح برای بچه ها بیان می کند، بچه ها، می دانید که گاهی حیوانات وحشی را در باغ وحش ها، برای تماشای افراد، به نمایش می گذارند. در یک باغ وحش قرار است تعدادی از جانوران به محل زندگی خود فرستاده شوند. پیشنهادهای مسئول باغ وحش به این ترتیب است:
شتر....سرزمین یخبندان
عقاب.......دریا
گورخر.......کوهستان
دلفین......دشت و سبزه زار
میمون....صحرا
خرس قطبی....جنگل
بچه ها،
آیا شما با این انتخاب ها موافقید؟
آیا می توانید برای مسئول حیوانات توضیح دهید چرا خانه ای که او انتخاب کرده نادرست است و چرا محل دیگری مناسب تر است؟
دانش آموزان ضمن بحث و گفتگو با یکدیگر پاسخ سؤالات مذکور را بیان می کنند و سعی می کنند با بررسی سؤال، پاسخ درست بدهند. آنها هم چنین سؤال هایی مشابه این سؤالات طرح می کنند:
- چرا شتر را به یخبندان فرستاده است؟
-  مگر عقاب می تواند در دریا زندگی کند؟
کاوشمعلم بچه ها را تشویق می کند که در گروه درباره موضوع مشورت کرده و دلیل بیاورند و آن دلایل را بنویسند.بچه ها با افراد گروه خود مشورت می کنند و سپس دلایل خود را یادداشت می کنند.
توصیفمعلم از بچه ها می خواهد نتیجه مشورت و همفکری گروه خود را در کلاس بیان کنند.بچه ها نظرات گروه خود را در کلاس بیان می کنند مثلاً:
- خرس قطبی باید در جا خیلی سرد زندگی می کند یعنی به یخبندان فرستاده شود.
- میمون نمی تواند در صحرا زندگی کند چون باید دائماً از این درخت به آن درخت بپرد و در صحرا درختی وجود ندارد.
شرح و بسطمعلم پس از شنیدن همه گفتگوهای دانش آموزان در ادامه با نشان دادن تصاویر مربوط به محیط های زندگی گوناگون (مانند صحرا- دریا - جنگل- کوهستان- قطب و...) و ساختمان بدن جانواران هر محیط، در رابطه با هماهنگی بین این دو موضوع، صحبت هایی عنوان می کند.بچه ها با استفاده از اطلاعاتی که معلم در اختیار آنها قرار می دهد، نسبت به دلایل هماهنگی محیط زندگی با ساختمان بدنی آگاه تر می شوند.
ارزشیابیمعلم تصاویری از جانوران گوناگون در کتاب های محتلف در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و می خواهد که با توجه به یافته های خود، بهترین محل زندگی را برای تعدادی از جانوران تعیین کنند.دانش آموزان ضمن مطالعه کتابهای در اختیار، سعی می کنند ارتباط بین محیط زندگی و ساختمان بدنی جانوران هر محیط را دریابند و سپس آن را به کلاس ارائه کنند.

مطالب مرتبط:
گوناگونی جانداران
تنوع زیستی