تبیان، دستیار زندگی

آب در کجا یافت می شود؟

(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: اول دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرکز یادگیری تبیان-محبوبه همت
آب در کجا یافت می شود؟
اهداف یادگیری
انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:
       1. با مشاهده محیط اطراف مکان هایی که در آن آب پیدا می شوند را شناسایی کنند
       2. با جمع آوری اطلاعات مکان هایی که در آب پیدا می شوند را شناسایی کنند
       3. نسبت به شناخت منابع آبی علاقه مند شوند

ابزار مورد نیاز
پارچ آب- ظرف بلوری دارای ماهی- قلمه گل شمعدانی داخل آب- یخ- برفک بخچال- کاغذ و مداد رنگی- تصاویر مختلف از آب در طبیعت – کرده جغرافیایی
 
اقدامات / مراحلفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم در قسمت های مختلف یک ظرف آب، یک قالب بخ در حال ذوب و مقداری برفک بخچال قرار می دهد. او همچنین یک قلمه شمعدانی داخل شیشه پرآب و یک ظرف بلوری که ماهی داخل آن است به کلاس اورده و در اطراف کلاس جا داده است.
سپس از بچه های می پرسد، امروز در کجای کلاس آب می بینید؟
معلم از دانش آموزان می خواهد فکر کنند که آب را در کجاها دیده اند؟ آب چه شکلی بوده است؟
دانش آموزان با پیدا کردن آب، یخ، برفک، قلمه شمعدانی داخل آب و ماهی داخل ظرف بلوری، به آب هایی که در جاهای مختلف کلاس قرار داده شده، پی می برند و آنها را مشاهده می کنند
آنها همچنین به شکل جامد آب یعنی یخ و برفک اشاره می کنند
دانش آموزان درباره مکان هایی که قبلاً آب را دیده اند و شکل های مختلف آب فکر می کنند.
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد با دوست خود مشورت کنند و بعد به هر گروه از دانش آموزان کاغذی می دهد تا پاسخ سؤال بالا را با رسم شکل نشان دهند.دانش آموزان با دوست خود مشورت می کنند وبعد با کمک دوست خود، تصویر محل هایی که در آنها، آب را دیده اند، رسم می کنند.
توصیفمعلم از دانش آموزانی می خواهد در پاسخ به سؤال  آب را در کجا و به چه شکلی دیدید؟
نقاشی گروه خود را توضیح دهند.
معلم همچنین برای روشن سازی می پرسد:
آب فقط در جاهای نزدیک ما وجود دارد؟
آیا تا به حال در طبیعت شکلی از آب را دیده اید که در حال آب شدن باشد؟
دانش آموزان درباره نقاشی گروه خود در کلاس صحبت می کنند، مانند: ما آب را در حمام، لوله آب آتش نشانی، برف بازی، دریا، رودخانه و استخر دیده ایم. ما فکر می کنیم آب در جاهای دور مانند قله کوه ها و جنگل ها هم وجود داشته باشد. بعضی جاها مانند قطب، آب بیشتر یخ می زند.
شرح و بسطمعلم تصاویری از آب در طبیعت مانند آب در کوه ها، آبشارها- بخچال ها- دریاها- اقیانوس ها- رودخانه- استخرها- برف های روی کوه- داخل غار و قله ها و ... را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و توضیحات کوتاهی در مورد هر یک به کلاس ارائه می دهد. هم چنین کره جغرافیایی را در اختیار همه گروه ها می گذارد و می خواهد مقایسه ای بین میزان آب در زمین و خشکی ها روی زمین داشته باشند.دانش آموزان اطلاعات جدید را به اطلاعات قبلی گروه خود اضافه می کنند، به این ترتیب که به آنها، فرصت داده می شود، درباره پاسخ سؤال های مطرح شده نقاشی گروه خود را کامل کنند.
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد نقاشی ها و توضیحات کامل شده خود را برای بقیه دوستان خود بیان کنند تا درباره آن نظر بدهند.دانش آموزان نقاشی های تکمیل شده گروه خود را به کلاس نشان داده و درباره آن توضیح می دهند. سپس معلم و بقیه بچه ها نظر خود را درباره آن مطالب بیان می کنند.

مطالب مرتبط:
آب، آب
سرعت مولکول های آب