تبیان، دستیار زندگی

آهن ربا

(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: اول دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت-بخش مرکز یادگیری تبیان
آهن ربا
اهداف یادگیری
انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:
       1. اجسام مختلف را به کمک آهن ربا به دو دسته طبقه بندی کند
       2. دو آهن ربا را از نظر قدرت جذب مقایسه کند
       3. در مقایسه و کشف پدیده های جدید، کنجکاوی نشان دهد
       4. در کار گروهی، نوبت را رعایت کند

ابزار مورد نیاز
انواع آهن ربا- اشیا مختلف مانند قاشق سنجاق ته گرد- سنجاق معمولی- کلید- تراش- قیچی- خط کش- پاکن- سنگ- پر- مداد- چوب- توپ پینگ پنگ- کاغذ- پارچه

اقدامات /مراحلفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم از دانش آموزان می پرسد: آهن ربا چیست؟ چه می کند؟ تا به حال در چه جاهایی آهن ربا دیده اید؟ از کجا می توانید بفهمید که یک جسم آهن ربا است؟دانش آموزان درباره سؤال های معلم به فکر فرو می روند و تجربیات گذشته خود را مرور می کنند
کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد تا با هم گروهی خود مشورت کنند و سپس درباره شکل آهن ربا و کاری که انجام می دهد، نقاشی بکشد یا چیزی بنویسد.دانش آموزان پس از مشورت با دوست هم گروه خود، شکل های آهن رباهایی را که دیده اند و روش کار آنها را رسم می کنند و یا درباره آن مطلبی می نویسند
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد نقاشی یا نوشته گروه خود را به کلاس نشان دهد و درباره آن توضیح دهند. او همچنین با طرح سؤالاتی دانش آموزان را به بررسی بیشتر هدایت می کند، مانند:
- از کجا فهمیدند که آن جسم، یک آهن ربا است؟
- چگونه می توانیم بفهمیم از دو آهن ربا، کدامیک قوی تر است؟
دانش آموزان نقاشی یا نوشته خود را برای دوستان شان در کلاس توضیح می دهند، مانند: من یک آهن ربا دارم که به شکل قرص است و وقتی به سوزن و سنجاق نزدیکش می کنم، آنها را به طرف خودش می کشد.
دانش آموزان همچنین سعی می کنند به سؤالات معلم پاسخ دهند، مانند:
- وقتی چیزهای آهنی را جذب می کند یعنی آهن ربا است
- آهن ربایی قوی تر است که سوزن های بیشتری به خود جذب کند.
شرح و بسطمعلم انواعی از آهن ربا به شکل های گوناگون را به همراه اشیایی ماند قاشق- چوب- کلید- انواع سنجاق- خط کش- پاکن- تراش- سنگ- توپ پینگ پنگ- کاغذ، پارچه و ... در اختیار همه گروه ها می گذارد و سپس از آنها می خواهد با توجه به مشاهدات خود به سؤال های بالا جواب دهند.
در ادامه معلم از دانش آموزان می خواهد نتایج یافته های خود را به نقاشی یا نوشته اولیه اضافه کنند و آنها را کامل نمایند.
دانش آموزان پس از انجام آزمایش ها، درباره اجسامی که جذب آهن ربا می شوند و مقایسه قدرت آهن رباهای مختلف نتیجه گیری می کنند.
آنها نتیجه مشاهدات و مشورت هایشان را با کامل کردن نقاشی یا نوشته نشان می دهند.
ارزشیابیمعلم از دانش آموزان می خواهد نقاشی یا نوشته کامل شده گروه خود را در کلاس نشان داده و توضیح دهند تا مورد ارزیابی معلم و بقیه گروه ها قرار بگیرد.دانش آموزان نقاشی یا نوشته تکمیل شده گروه خود را در کلاس به نمایش می گذارند و توضیح می دهند تا مورد ارزیابی بقیه قرار بگیرد.

مطالب مرتبط:
آهن ربا و نیروی نامرئی
آهنربا