تبیان، دستیار زندگی

تأثیر رنگ اجسام در میزان گرم شدن آنها

(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: اول دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بخش مرکز یادگیری تبیان-محبوبه همت تأثیر رنگ اجسام در میزان گرم شدن آنها
اهداف یادگیری:
انتظار می رود در فرآیند آموزش، هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:
      
1. با انجام آزمایش میزان گرم شدن اجسام تیره و روشن براثر نور خورشید را مقایسه کند

2. درباره تأثیر رنگ اجسام در میزان گرم شدن آنها در اثر نور خورشید توضیح دهد

3. در کارهای گروهی اجازه صحبت و انجام فعالیت به دیگران را بدهد

ابزار مورد نیاز:
یک روز آفتابی گرم- کاغذ به رنگ های سفید- آبی کم رنگ- زرد- سبز کم رنگ- سرمه ای- قرمز پر رنگ- قهوه ای- سیاه

تصاویر از لباس ها در فصل تابستان و زمستان تصاویری از رنگ ها در طبیعت مانند رنگ آب خاک، برگ ها، جانوران و ...

مراحل/اقدامات   
فعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم نزدیک ظهر یک روز آفتابی دانش آموزان را به حیاط مدرسه می برد و از آن ها می خواهد وسایل گوناگونی را که در زیر نور آفتاب قرار دارند مشاهده کنند و براساس رنگ شان مقایسه کنند که اجسام چه رنگی بیشتر و اجسام چه رنگی کمتر گرم شده اند؟دانش آموزان اجسام مختلفی را که در حیاط مدرسه قرار دارد مشاهده می کنند و ضمن توجه به رنگ آن اجسام آنها را لمس می کنند تا بررسی کنند. کدام رنگ بیشتر و کدام رنگ کمتر گرم شده اند؟

کاوشمعلم از دانش آموزان می خواهد با دوست هم گروه خود مشورت کنند و به بررسی اجسام بپردازند و سپس با رسم شکل برداشت خود را نشان دهنددانش آموزان با دوست هم گروهی خود مشورت می کنند و به بررسی مختلف می پردازند و سپس برداشت خود را با رسم شکل نشان می دهند
توصیفمعلم از دانش آموزان می خواهد نقاشی های گروه را به زبان خود توضیح دهند. او همچنین سؤالی طرح می کند: کدام یک از رنگ هایی که می بینید بهتر است برای لباس در فصل گرما از آن استفاده کرد؟معلم از دانش آموزان می خواهد نقاشی های گروه را به زبان خود توضیح دهند. او همچنین سؤالی طرح می کند: کدام یک از رنگ هایی که می بینید بهتر است برای لباس در فصل گرما از آن استفاده کرد؟
دانش آموزان نقاشی های گروه را به زبان خود توضیح می دهند، مانند: ما دیدیم که سرسره که رنگش تیره است داغ تر شده، اما دیوار حیاط که سفید است، سردتر شده است- سطل زباله زرد از سطل زباله مشکی کمتر گرم شده بود.
ما در تابستان بهتر است لباس های سفید بپوشیم
شرح و بسط     معلم تعدادی مقوا در رنگ های مختلف برای هر گروه تهیه می کند و آنها را زیر نور آفتاب قرار می دهد، مثلاً رنگ های سفید، زرد، آبی کم رنگ، سبز کم رنگ، سرمه ای، قرمز پر رنگ، قهوه ای، مشکی سپس از بچه ها می خواهد بعد از 15 دقیقه به آنها دست بزنند و بگویند کدام گرمتر شده و کدام کمتر از بقیه، گرم شده است؟ معلم همچنین با کمک تصاویر توضیحاتی درباره رنگ لباس در فصول مختلف و نیز رنگ آب و خاک و اجسام گوناگون در طبیعت برای دانش آموزان ارائه می دهد. او از دانش آموزان می خواهد با توجه به برداشت های جدید خود، نقاشی خود را کامل تر کنند.دانش آموزان آزمایش را طبق برنامه انجام می دهند و درمی یابند که هر چه رنگ جسم تیره تر باشد میزان دریافت گرمای آن نیز بیشتر می شود.
آنها همچنین با توجه به آموخته های جدید، نقاشی های خود را در گروه کامل تر می کنند.
ارزشیابی  
معلم از دانش آموزان می خواهد نقاشی های گروه خود را به بقیه کلاس نشان داده و آنها را توضیح دهند تا بقیه هم درباره آنها نظر بدهند.دانش آموزان نقاشی های کامل شده گروه خود را به کلاس نشان می دهند تا دوستان شان هم از نظر آنها آگاه شوند و هم برداشت گروه را مورد ارزیابی قرار دهند.

مطالب مرتبط:
رنگ های نور
بازتاب رنگین کمان ها