تبیان، دستیار زندگی
تو به همه ی آن چه خدا از تو خواسته، عمل می کنی.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوستت دارم به 101 دلیل

"بخش سوم"

71. تو به همه ی آن چه خدا از تو خواسته، عمل می کنی.

72. تو از هر کس دیگر، در این دنیا با ارزش تری.

73. گرفته ترین دل ها، با یاد تو، باز می شوند.

دوستت دارم به 101 دلیل

74. دوستت دارم چون با این همه خوبی و مهربانی، تنها، ناشناخته و فراموش شده ای.

75. هیچ وقت از من عصبانی نمی شوی، حتی وقتی از شدت عصبانیت حرفهای بیهوده می زنم.

76. تو هیچ وقت مرا فراموش نمی کنی، هر چند من از تو یادی نکنم.

77. تو تکیه گاه منی، وقتی زمین با همه ی وسعتش بر من تنگ می شود.

78. تو تنها کسی هستی که سراسر دنیا را امن و امان می کند.

79. کورترین گره ها، با دست تو باز می شوند.

80. آن چه نزد پیامبران بوده، همه در دست توست.

دوستت دارم به 101 دلیل

81. انگشتر سلیمان، عصای موسی، دم عیسی، تورات و انجیل و زبور و شرح قرآن.

82. اگر عیسی چشم های کور را شفا می داد، تو حتی کوردلی ها را مداوا می کنی.

83. اگر ابراهیم بت های بابل را شکست، تو همه ی بت های جهان، حتی آن ها که در دل ها پنهان است را می شکنی.

84. اگر موسی بنی اسرائیل را رهانید، تو  همه ی مردم دنیا را نجات می دهی.

85.اگر عیسی انسان های مرده را زنده می کرد، تو عدالت مرده را نیز زنده می کنی.

86. اگر یوسف از برادرانش درگذشت. تو از تمام مردمان بد که می خواهند خوب شوند، می گذری.

87. تو خیلی با انصافی، حتی اگر بارها حق تو را زیر پا گذاشته باشم.

88. به دست تو فاصله ها پر می شوند.

89. انتظارتو، بزرگترین حرکت عظیم تاریخ است.

90. همه ی کارهای تو دوست داشتنی است.

دوستت دارم به 101 دلیل

91. تو بزرگترین نعمت زندگی من هستی.

92. بزرگترین غم ها با یاد تو تسلی پیدا می کند.

93. تو اختلاف را از میان مردم دنیا بر می داری.

95. تو آن را می گویی، که من به شنیدنش احتیاج دارم.

96. تو امکان خوب زندگی کردن را برای همه فراهم می کنی.

97. من حتی یک دلیل هم پیدا نمی کنم که بتوانم نسبت به تو بی تفاوت باشم.
دوستت دارم به 101 دلیل

98. تو بهار فصل های زندگی من هستی.

99. به دلی که با تو زنده شود، مرگ راه ندارد.

100. تو رویاهای انسان ها را به حقیقت تبدیل می کنی.

101. تو همه ی خوب ها و حتی بدهایی را که نمی خواهند بد باشند، دوست داری.

و بالاخره

دوستت دارم چون باعث می شوی بهترین کسی باشم که می توانم.

مهدی جان! دلایل من برای دوست داشتن تو پایان ناپذیر است.

ولی مهم ترینش این است که شناخت تو باعث می شود خدا را بشناسم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.