تبیان، دستیار زندگی

تصاویر حضور تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی (3)

مرکز یادگیری تبیان با برپایی غرفه ای در دومین جشنواره ملی دانش آموزی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) حضور داشت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی
غرفه تبیان در نمایشگاه گیاهان دارویی و طبی