تبیان، دستیار زندگی

وضوی جبیره چیست؟

احکام وضوی جبیره

چیزى كه با آن زخم یا عضو شكسته را می‌بندند و دارویی كه روى آن می‌گذارند «جبیره» نامیده می‌شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جبیره

وضوی جبیره چیست؟

چیزى كه با آن زخم یا عضو شكسته را می‌بندند و داروییكه روى آن می‌گذارند «جبیره» نامیده می‌شود. 

چگونه وضوی جبیره بگیریم؟

 مثل همیشه وضو گرفته، فقط وقتی نوبت به مثلاً دست گچ گرفته (محل جبیره) که رسید، آن قسمت‌هایی از وضو که باز است را باید مسح کنید و سپس محل جبیره را با همان دست مرطوب مسح نمایید و سپس ادامه وضو. 
 

می‌خواستم بدونم كاشت ناخن در صورت انجام غسل و وضوی جبیره اشكالی دارد؟

کاشت ناخن به این دلیل که باعث ایجاد مانع بر روی اعضایی که شستن آن هنگام وضو و غسل واجب است می‌شود اشکال دارد و نباید از ناخن‌هایی که امکان برداشتن آن هنگام وضو و غسل وجود ندارد استفاده شود.

بینی ام را عمل کرده ام و دکتر تأکید کرده که چسب نباید خیس شود. چگونه با وجود چسب وضو گرفته و یا تیمم کنم؟ 

اگر آب برای آن ضرر دارد و نمی‌توان آن را هم برداشت باید وضو جبیره ای بگیرید یعنی اگر پاک است روی همان را با دست مرطوب بکشید و یا اگر نجس است، دستمال پاکی روی آن قسمت قرار دهید و دست مرطوب روی آن بکشید. بقیه صورت که باز است را باید مانند قبل آب ریخته و بشویید. اگر هیچ‌کدام امکان ندارد باید تیمم بدل از وضو بگیرید.

 آیا بعد از وضوی جبیره باید تیمم انجام داد؟

اگر جبیره تمام‌صورت یا تمام یكى از دست‌ها را فراگرفته باشد، احكام جبیره جارى و وضوى جبیره‏ اى كافى است، ولى اگر معظم [قسمت زیادی از] اعضاى وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط، باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم، اگرچه كفایت تیمم در این صورت بعید نیست. اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، باید تیمم بنماید. اگر هم جبیره تنها بخش کوچکی از عضو وضو را گرفته باشد جبیره کافی است.

تکلیف خون و چرکی که روی زخم بسته می شود چیست؟ 

آنچه روی زخم تشکیل می‌شود در اصطلاح سله گفته می‌شود و از چرک و خون تشکیل نشده، بلکه از گلبول‌های سفید که قبل از خشک شدن نوعی ماده ژلاتینی است تشکل شده و سله روی زخم پاک محسوب می‌شود. تا زمانی که جراحت به‌گونه‌ای است که اگر دستمال مرطوب روی آن بگذارید خونی می‌شود، نیاز به وضوی جبیره است و این حالت به‌ندرت از چند ساعت تجاوز می‌کند و در زخم‌های عمیق ممکن است تا چند روز به طول بیانجامد.

اگر انسان متوجه جبیره در اعضای وضویش نباشد و نیت وضوی معمولی كند، اما در حین شستن عضو جبیره دار یادش بیاید و نیت وضوی جبیره ای كند، آیا وضویش صحیح است؟

در نیت وضو فرقی بین نیت جبیره و غیر جبیره نیست؛ همین که قصد قربت و گرفتن وضو داشته کفایت می‌کند. بنابراین اگر به وظیفه جبیره عمل نموده و بر روی محل جبیره دست‌تر کشیده ـ نه این‌که آب ریخته باشد ـ صحیح است.

کاشت ناخن به این دلیل که باعث ایجاد مانع بر روی اعضایی که شستن آن هنگام وضو و غسل واجب است می‌شود اشکال دارد و نباید از ناخن‌هایی که امکان برداشتن آن هنگام وضو و غسل وجود ندارد استفاده شود.


نحوه صحیح انجام تیمم را شرح دهید. آیا تیمم بدل از غسل با تیمم بدل از وضو فرقی دارد؟ در صورت گرفتن وضوی جبیره تیمم هم لازم است؟

در تیمم چهار چیز واجب است: اوّل: نیّت. دوّم: زدن كف دودست باهم بر چیزى كه تیمم بر آن صحیح است. سوّم: كشیدن كف هر دودست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى كه موى سر می‌روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابر احتیاط واجب باید دست‌ها روى ابروها هم كشیده شود. چهارم: كشیدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعدازآن كشیدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ. 2- تیمم بدل از غسل و بدل از وضو باهم فرقى ندارند. 3- اگر جبیره تمام‌صورت یا تمام یکی از دست‌ها را گرفته باشد باز احکام جبیره جاری و وضوی جبیره ای کافی است؛ ولی اگر قسمت زیادی از اعضای وضو را گرفته، بنابر احتیاط باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم؛ اگرچه کفایت تیمم در این صورت بعید نیست. 
منبع: پرسش و پاسخ های عمومی مشاوره سوالات شرعی مرکز مشاوره تبیان