تبیان، دستیار زندگی

تصاویر نشست خبری رونمایی ساختار حمایت «همگرا»

ظهر امروز از ساختار حمایت از بازیسازهای داخلی با عنوان «همگرا» در بنیاد ملی بازی های رایانه ای رونمایی شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا
نشست خبری ساختار همگرا