تبیان، دستیار زندگی

هیچ کشوری نمی تواند خلاء ایران در بازار نفت را جبران کند

با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای مصرف انرژی است و با وجود درخواست نفت از سوی برخی کشورها مانند هند، چین و ژاپن که حدود نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 هیچ کشوری نمی تواند خلاء ایران در بازار نفت را جبران کند
به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری ایرنا، بهمن طاهرخانی روز یکشنبه ، منع تحریم 10 کشور دنیا از سوی آمریکا در خرید نفت از ایران را نوعی ترفند سیاسی دانست و افزود: با توجه به شرایط بین الملل و نیاز شدید دنیا به نفت و بیهوده و بی اساس بودن حرف های ترامپ در اعمال فشار و تحریم خرید نفت ایران را به اثبات رساند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکا با این حرکت در واقع خواست تا از یک چالش و بحران سیاسی خارج شود.

هیچ کشوری قادر به جایگزینی ایران در تامین نفت جهان نخواهد بود و ارایه چنین ادعاهایی تنها یک بلوف استطاهرخانی یادآور شد: با توجه به اینکه امروز بسیاری از کشورهای جهان دیگر تبعیت محض از زیاده خواهی های آمریکا را ندارند، آن کشور با رفع موانع خرید نفت ایران برای تعدادی از کشورها در واقع خواست هجمه و تهاجم صورت گرفته بر علیه خود از سوی برخی کشورها را خنثی کند.

وی با بیان اینکه امروز آمریکا کدخدایی دنیا را از دست داده و بخشی از این موفقیت را باید مرهون مقاومت ملت ایران، اعمال سیاست های دولت و در نهایت نیز راهنمایی های خردورزانه مقام معظم رهبری بوده است، تاکید کرد: استراتژی محاصره اقتصادی کشورها توسط آمریکا بدون شک در آینده با شکست مواجه خواهد شد زیرا دنیای امروز، جهان تجارت آزاد است.

به گفته این نماینده مجلس، دنیای امروز دیگر انحصاری نبوده و آمریکا نیز روندی را که برای اعمال زور به مردم ایران در پیش گرفته با عکس العمل قاطع ملت و قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد.

طاهرخانی در ادامه، شایعه کاهش میزان فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را بی اساس خواند و گفت: با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای مصرف انرژی است و با وجود درخواست نفت از سوی برخی کشورها مانند هند، چین و ژاپن که حدود نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند، چنین اظهار نظرهایی به یک شوی تبلیغاتی شبیه است تا واقعیت.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: هیچ کشوری قادر به جایگزینی ایران در تامین نفت جهان نخواهد بود و ارایه چنین ادعاهایی تنها یک بلوف است و بدون شک نیز ایران همانند گذشته جایگاه خود را در زمینه انرژی با قوت تمام حفظ خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا