تبیان، دستیار زندگی
لیس بسته شده است تومیسلاوایویچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران پس از ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد گفت:" قراردادهای اولیه با باشگاه پرسپولیس منعقد شده و فقط مسائل ریز و چارچوب اصلی همكاری ها باید روشن شود كه این مسائل نی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایویچ: قرارداد اولیه با پرسپولیس بسته شده است


تومیسلاوایویچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران پس از ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد گفت:" قراردادهای اولیه با باشگاه پرسپولیس منعقد شده و فقط مسائل ریز و چارچوب اصلی همكاری ها باید روشن شود كه این مسائل نیز در جلسه یی با اكبرغمخوار مطرح خواهد شد. " ایویچ حداقل یكی دو ماه در ایران می ماند و در این مدت در منزل وینكوبگوویچ اقامت خواهد داشت. همچنین گفته می شود وی در مورد ترانسفر بازیكنان و مسائل فنی و پی ریزی مسائل زیر بنایی تیم های پایه با بگوویچ همكاری خواهد كرد.