تبیان، دستیار زندگی

طرح رویش چیست؟

در این مطلب به منظور سهولت در بخش مساله محوری و در رابطه با طرح رویش توضیحاتی ارایه گردیده است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
طرح رویش چیست؟

این بخش از جشنواره با همکاری موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان انجام می شود. در این بخش قرار است دانش آموزان در قالب گروه های 1 تا 6 نفره، مساله خود را شناسایی کنند و برای شناخت ابعاد مسئله و علل پیدایش مسئله اقدام کنند.
مساله یه مشکل یا فرصت واقعی در محیط زندگی دانش‌آموزان است. بعد از شناخت مسئله، به ارائه راه حل و پیدا کردن بهترین آنها می پردازند و در نهایت با در نظر گرفتن جوانب اجرای راه حل، راهکارهای خود را اجرا کرده و نتیجه آن را در قالب های مختلف گزارش خواهند داد.

می دانیم دانش آموزان استعدادها و توانایی های مختلفی دارند و در مدل آموزشی مرسوم امکان بروز و نقش آفرینی کامل همه این استعدادها را ندارند، اما در مدل رویش همه دانش آموزان امکان نقش آفرینی و بروز استعدادهای خود را خواهند داشت. علاوه بر این می توان به ویژگی ها و نتایج دیگر این طرح به ترتیب زیر اشاره کرد:

1- گزینش مسئله واقعی هر فرد یا گروه بر اساس دغدغه هایشان بدون فشار یا محدودیت در انتخاب آن و

2- ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و دغدغه نسبت به اطراف برای حل مسائل واقعی در محیط اطراف خود،

3- انجام کار به صورت گروهی،

4- همراهی، مشاوره و ارزیابی مستمر در طول جشنواره به صورت مجازی،

5- 4 مرحله آموزش های کاربردی در حین کار و استفاده از آنها در طول جشنواره،

6- کسب تجربه و ایجاد خودباوری برای حل مسئله های بزرگ و بزرگتر

برای ثبت نام در بخش رویش به اینجا مراجعه کنید.


بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان