تبیان، دستیار زندگی
34. اگر با تو باشم، دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوستت دارم به 101 دلیل

"بخش دوم"

34. اگر با تو باشم، دیگر هیچ چیز برایم مهم نیست.

35. فکر کردن به تو باعث می شود هر روز به فکر کار تازه ای باشم.

36. تو همه ی زبان های دنیا را می دانی و هرگز نیاز به مترجم نداری.

37. تو مرا درک می کنی، حتی وقتی که هیچ کس حرف هایم را نمی فهمد.

38. لحظه ای با تو، هرگز به پوچی نمی گذرد و به هدر نمی رود.

39. تو مردم دنیا را متحد می کنی.

40. اعتقاد به تو باعث می شود احساس کنم بهترین ها را در پیش دارم.

41. از روزی که با تو آشنا شدم، زندگی برایم معنای دیگری پیدا کرد.

دوستت دارم به 101 دلیل

42. با این که در زشت ترین شرایط شاهدم بوده ای، هنوز مرا دوست داری و رهایم نکرده ای.

43. تو همان کسی هستی که دوست دارم همیشه با او باشم.

44. تو پناه منی وقتی که راه های مختلف مرا درمانده می کند.

45. تو همه ی سدهای راه خوشبختی را از سر راه، بر می داری.

46. تو غم ها را از دل ها می بری.

47. چشم ها بیشتر از تو، انتظار کسی را نکشیده است.

48.تو کشتی نجاتی که در طوفان زمان برای نجات غرق شدگان آرام نمی گیرد.

49. تو مژده ای هستی که خدا به همه ی امت ها داده است.

50. تو از چیزهایی حرف می زنی که همه به آن احتیاج دارند.

51. هیچ کس مثل تو، راه خوشبخت کردن همه ی مردم دنیا را نمی داند.

52. تو تنها کسی هستی، که تک تک مردم دنیا را می شناسد.

53. وقتی تو بیایی، دیگر کسی گرسنه نمی ماند.

54. با آمدن تو، دیگر کسی برهنه نمی ماند.

55. ماهی ها در دل دریاها آمدنت را جشن می گیرند.

56. وقتی تو بیایی، جنگل ها دوباره سبز می شوند.

دوستت دارم به 101 دلیل

57. با آمدن تو آسمان، برکاتش را می بارد.

58. اگر تو بیایی زمین، گنج هایش را به پایت می ریزد.

59. با آمدن تو پرندگان در اوج آسمان ها شادی می کنند.

60. دوستت دارم، چون خدا تو را بیشتر دوست دارد.

61. دوستت دارم ،چون خدا را بیشتر دوست داری.

62. می دانی هر کسی چقدر می داند و چقدر توانایی  دارد.

63. تو مصداق کتاب خدا و ترجمه ی آن هستی.

64. تو راه درست زندگی کردن را به هر که بخواهد یاد می دهی.

دوستت دارم به 101 دلیل

65. تو بهتر از هر کس، خواسته های خدا را می دانی.

66. پدران تو، بهترین انسان های روی زمین بوده اند.

67. تو از تبار زهرا هستی.

68. تو فریاد رس و رحمت گسترده ی پروردگار هستی.

69. تو لبریز از علم و دانشی.

70. تو سرپرستی امینی.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.