تبیان، دستیار زندگی
1. اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. 2. شما می توانید از عهده هر كاری برآیید به شرط آن كه شدیداً خواستار آن باشید. 3.مردم عادی امید و آرزو دارند ؛ افراد متكی به نفس ، هدف و برنامه. 4. عدم توانایی یا نداشت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتماد به نفس كلید موفقیت


1. اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است.

2. شما می توانید از عهده هر كاری برآیید به شرط آن كه شدیداً خواستار آن باشید.

3.مردم عادی امید و آرزو دارند ؛ افراد متكی به نفس ، هدف و برنامه.

4. عدم توانایی یا نداشتن شرایط مناسب نیست كه مانع پیشرفت شماست ؛ مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس است.

5. شما هیچ محدودیتی در توانایی انجام كار ندارید جز محدودیت هایی كه خودتان در ذهنتان ایجاد می كنید.

6. اعتماد به نفس یك عادت است . برای پرورش آن باید طوری عمل كنید كه گویی اعتماد به نفسی را كه خواستار آن هستید دارید.

7. رؤیاهای بزرگ داشته باشید. فقط رؤیاهای بزرگ می توانند روحیه و ذهن شما را فعال نگه دارند.

8. كلید اعتماد به نفس این است كه ابتدا  تصمیم بگیرید چه می خواهید و سپس برای رسیدن به خواسته خود طوری عمل كنید كه گویی امكان شكست وجود ندارد.

9. در درونِ جسارت ،  نبوغ  و قدرت سحرآمیزی نهفته است.

10. واقع نگر باشید و آینده  ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم كنید.

11. آینده متعلق به كسانی است كه خواستار آن هستند . از همین امروز تصمیم بگیرید هر چه را در زندگی آرزو دارید طلب كنید.

12. شما همیشه در این كه چه كاری را بیشتر، چه كاری را كمتر و چه كاری را اصلاً انجام ندهید آزاد هستید.

13. انسان هایی كه اعتماد به نفس دارند خودشان را با دیگران مقایسه نمی كنند. فقط خودشان را با بهترین كسی كه می توانند باشند مقایسه می كنند.

14. در هر بخشی از زندگی به عالی بودن فكر كنید و هرگز برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی كوتاهی نكنید.

15. هر كاری را كه دوست دارید ، انجام دهید و با تمام وجود برای بهتر بودن در آن كار تلاش كنید.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.