تبیان، دستیار زندگی
«كتب اربعه» یا «اصول اربعه» عنوان چهار كتاب مهم حدیثى شیعه است. از این كتابها در اصطلاح عالمان متأخر با عنوان «جوامع حدیثى متقدم» یا «جوامع اولیه» نیز یاد شده است. این چهار كتاب عبارت‏اند از:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با علوم حدیث

(14)

چهار كتاب اصلی حدیثی شیعه (كتب اربعه)

«كتب اربعه» یا «اصول اربعه» عنوان چهار كتاب مهم حدیثى شیعه است. از این كتابها در اصطلاح عالمان متأخر با عنوان «جوامع حدیثى متقدم» یا «جوامع اولیه» نیز یاد شده است. این چهار كتاب عبارت‏اند از:

1. الكافى، نوشته‌ی محمد بن یعقوب كلینى (متوفاى 329ق)؛

2. مَن لا یَحضُرُهُ الفَقِیه، تألیف محمدبن على بن بابویه، معروف به شیخ صدوق (متوفاى 381ق)؛

3. تهذیب الاحكام ، نوشته‌ی محمد بن حسن طوسى، معروف به شیخ الطائفه (متوفاى 460ق).

4. الاستبصار فِیمَا اختُلف مِن الاخبار ، تألیف شیخ الطائفه

این كتابها شامل 46775 حدیث است كه كافى با 18543 حدیث، مفصل‏ترین، و استبصار با 6437 حدیث مختصرترین آنها است.

نزدیكى دوران زندگی نویسندگان این چهار كتاب به عصر امامان معصوم – كه درود خدا بر آنان باد - ؛ شخصیت علمى و آگاهى گسترده آنان از احادیث؛ شیوه فصل بندی احادیث و جامعیت كتابهاى فراهم آمده، ارزش و اعتبارى ویژه، در مقایسه با سایر آثار روایى، به آنها بخشیده است، به گونه‏اى كه عالمان شیعه از آغاز تاكنون شروح بسیارى بر آنها نوشته‏اند.

پیوند به :

كتابی كه از همه چیز حرف می‌زند

حل المسائلی برای احادیث مشكل

دانش تخصصی فهمیدن حرفهای امام

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.