تبیان، دستیار زندگی

مجازات کیف قاپی چیست؟

سرقت از صحنه تصادف چه مجازاتی دارد

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، سارقان به پنج تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : صفورا صیرفی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کیف قاپی
جرم ارتکابی سرقت بستگی دارد با شرایطی واقع شود. همه ما شنیده‌ایم که مجازات سارق قطع انگشتان دست است، حال آنکه سرقت تعزیری مجازاتی متفاوت از سرقت حدی دارد. حد مجازاتی است که در شرع کیفیت و میزان آن تعریف شده است. در مطلب گذشته توضیح دادیم که باید 14 شرط تومان وجود داشته باشد تا سرقت، حدی محسوب شود. در غیر این موارد سرقت تعزیری بوده که بسته به شرایط ارتکابی جرم، مجازات آن از درجه خفیف تا شدید متفاوت است.


مجازات سرقت گروهی در شب

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر از دو نفر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتیکه  بر حامل اسلحه محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبین حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.


سرقت به همراه آزار و اذیت

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده (10 سال) محكوم می‌شود. آزار و اذیت باید در حین ارتکاب جرم سرقت باشد مثلا اگر بعد از ترک صحنه سرقت با فردی در خیابان درگیر شود این مورد آزار و اذیت در حین سرقت نیست همچنین آزار و اذیت ممکن است نسبت به فردی غیر از صاحب مال اعمال شود مانند سرایدار.

هركس مرتكب ربودن مال‌ دیگری از طریق كیف‌زنی‌، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.سرقت از صحنه حادثه

مثلا در جاده دو ماشین باهم تصادف کرده‌اند، حال افراد به جای کمک به صانحه‌دیده، مشغول به غارت بردن اموال آنها باشند، در این مورد مجازات مرتکب (اگر منطبق با شرایط سرقت حدی نباشد) حبس از یك تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مورد شامل افرادی که ماشین را رها کرده تا صحنه تصادف را ببینند، نمی‌شود.

ماده 658 قانون مجازات اسلامی: "هرگاه سرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و شرایط سرقت حدی را نداشته باشد، مرتكب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد."

جیب بری

هركس مرتكب ربودن مال‌ دیگری از طریق كیف‌زنی‌، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

مجازات راهزن

هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌ حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

مجازات سرقت از انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آنها نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. اگر این جرم توسط مامورین شرکت‌های مذکور محقق شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.


در آخر باید توجه داشت؛ سرقتی که مشمول هیچکدام از موارد ذکر شده نباشد، سرقت "تعزیری ساده" محسوب می‌شود و مجازات آن حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و اگر فردی مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد، به حبس از 6 ماه تا یک سال محكوم می‌شود.