تبیان، دستیار زندگی

شرط رضایت پدر در ازدواج دختر

برای ثبت رسمی ازدواج، مدارکی مورد نیاز است که باید متقاضیان ازدواج آن را فراهم کنند و به منشی دفترخانه بدهند تا اقداماتی شامل صدور معرفی‌نامه آزمایشگاه برای انجام آزمایش‌های قبل از ازدواج و دریافت جواب آزمایش، تکمیل شدن مدارک و ثبت رسمی ازدواج برایشان انجام شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ازدواج
در ازدواج هر دختر باکره، اجازه پدر و حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه، از سوی او لازم است. همچنین اصل شناسنامه عروس و داماد، دو برگ فتوکپی از صفحه اول شناسنامه‌های عروس و داماد، دو قطعه عکس از هر کدام از عروس و داماد، یک برگ فتوکپی پشت و رو از کارت ملی عروس و داماد، اصل شناسنامه پدر عروس، داشتن جواب آزمایشگاه و پرداخت هزینه ثبت ازدواج، مورد نیاز است.

در صورتی که ازدواج دوم هر کدام از عروس و داماد یا یکی از آنها باشد، باید کپی صفحه دوم شناسنامه و نیز طلاق‌نامه رسمی یا گواهی فوت همسر قبلی یا اجازه دادگاه (برای مردها) ارایه شود.
پاسخ آزمایشگاه‌های خصوصی، برای ثبت رسمی ازدواج، اعتبار ندارد. ضمن آنکه پاسخ آزمایشگاه‌های دولتی یک شهر برای دفترخانه رسمی شهر دیگر معتبر نیست مگر آن که خود دفترخانه محل ثبت ازدواج، عروس و داماد را برای آزمایش به آنجا معرفی کرده باشد. اگر پسر یا دختر یا هر دو به سن قانونی نرسیده باشند باید دادگاه به آنها «گواهی رشد» بدهد.
همانطور که گفته شد، در ازدواج اول هر دختری، اجازه پدر و حضور وی در جلسه عقد و امضا کردن دفتر و عقدنامه، لازم است. در صورتی که پدر عروس از دنیا رفته باشد فتوکپی گواهی فوت که از طرف سازمان ثبت احوال شهر محل سکونت وی صادر شده باشد، باید در روز ثبت ازدواج روی میز منشی دفترخانه باشد.

اگر پدر عروس مخالف ازدواج دخترش باشد، امکان ثبت وجود ندارد مگر اینکه دختر به دادگاه مراجعه و تقاضای «اجازه ازدواج» کند. به این ترتیب پس از اخذ اجازه دادگاه، دفترخانه مجاز به ثبت ازدواج دختر است.
اگر پدر دختر آدرس مشخص نداشته باشد یا به هر علت دیگری حضورش در جلسه عقد ممکن نباشد در این شرایط هم باید «اجازه ازدواج» را دادگاه بدهد.

پس از طی مراحل گفته‌شده برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی، مرحله بعدی، ثبت ازدواج در شناسنامه است. پس از آنکه در دفترخانه عقد ازدواج جاری شد و عروس و داماد، پدر عروس و سایر معرف‌ها و شاهدان، قباله ازدواج و دفتر رسمی را امضا کردند، این واقعه توسط سردفتر ازدواج در شناسنامه طرفین هم درج شده و مهر و امضا می‌شود.
کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند اما این موضوع را در شناسنامه‌هایشان ثبت نکرده‌اند، کافی است برای این مرحله، با ارایه اقرارنامه رسمی مبنی بر رابطه زوجیت و اصل شناسنامه، به اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه کنند و درخواست ثبت بدهند.

پس از ارایه درخواست، اگر محل صدور شناسنامه‌ها، اداره ثبت احوال محل مراجعه باشد، ثبت ازدواج در شناسنامه و تحویل آن بیشتر از یک روز طول نمی‌کشد، اما اگر محل صدور شناسنامه‌ یا شناسنامه‌ها، اداره ثبت احوال شهر دیگری باشد، بعد از استعلام از اداره ثبت، ازدواج در شناسنامه ثبت می‌شود. این اقدام به این منظور است که اطمینان حاصل شود زن و مرد در عقد ازدواج شخص دیگر نباشند. 
منبع: روزنامه حمایت