تبیان، دستیار زندگی
دوستت دارم به 101 دلیل "بخش اول" تو باعث می شوی مشتاق فرداها باشم تو زشتی هایم را می بخشی شغل و موقعیت اجتماعی من، مرا در ...مقابل تو بزرگ یا کوچک نمی کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوستت دارم به 101 دلیل

"بخش اول"

دوست داشتن

1- تو باعث می شوی مشتاق فرداها باشم.

2- تو زشتی هایم را می بخشی.

3- شغل و موقعیت اجتماعی من، مرا در مقابل تو بزرگ یا کوچک نمی کند.

4- به من اجازه می دهی حرف هایم را بی پروا با تو بگویم.

5- تو مرا دوست داری، حتی وقتی انتظاراتت را برآورده نمی کنم.

6- بیشتر از آن چه فکر می کردم، دوستم داری.

7- تو ماهی هستی که همه ی شبهای تاریک مرا روشن می کند.

8- وقتی مشکلی دارم، تو تنها کسی هستی که همه چیز را متوجه می شوی.

9- تو خیر مرا می خواهی، هر چند بارها تو را رنجانده باشم.

10- تو مرا وادار به تظاهر و دورویی نمی کنی.

11- تنها آمدن به در خانه ی تو، روشن ترین چراغ امید من است.

12- با این که از چشم هایم پنهانی، ولی همیشه در قلب و فکر منی.

13- وقتی به تو احتیاج دارم، رهایم نمی کنی، هر چند که خواسته هایت را نادیده گرفته باشم.

14- تو همه ی رازهای مرا می دانی، ولی با هیچ کسی حرفی از آن نزده ای.

15- تو مثل آب گوارایی هستی ،که بعد از تشنگی طولانی ازآن سیراب می شوم.

16. دوستت دارم چون می دانم در پس پرده های عالم، برایم دعا می کنی.

17. تو برای رنج هایم ناراحت می شوی، هر چند من تو را در دنیای غم رها سازم.

18. تو بهترین دوست و همراه من هستی.

19. وقتی مشکلی پیش می آید، بهترین راه حل را می دانی.

20. بدون این که چیزی بگویم، مرا درک می کنی.

نوجوان

21. اجازه می دهی ساعت ها با تو حرف بزنم، اگر چه ماه ها و سال ها یادی از تو نکرده باشم.

22. در رنج ها و مشکلاتم تو را نزدیک به خود احساس می کنم.

23. تو انگیزه ی زندگی من هستی.

24. تو خورشیدی هستی که روزهای مرا گرم و نورانی می کند.

25. تو تنها کسی هستی که لازم نیست برایش توضیح دهم.

26. فکر کردن به تو، باعث می شود هرگز دست از تلاش برندارم.

27. تو بدی هایم را برای کسی بازگو نمی کنی، هرچند من بیهوده از تو عیب جویی کنم.

28. تو را دوست دارم چون از خدا برایم طلب بخشش می کنی.

29. هیچ وقت مرا مسخره نمی کنی، حتی وقتی شبیه دلقک ها باشم.

30. تو بسیار قابل اعتماد و همیشه پشتیبان من هستی.

31. تو به احمقانه ترین حرف هایم با بردباری گوش می دهی.

32. دست توانای تو، کینه ها و نفرت ها را از دل ها پاک می کند.

33. تو کسی هستی که در برخورد با مشکلات، می توانم به او پناه ببرم.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.