تبیان، دستیار زندگی

اهمیت درس فارسی و املا در مقطع ابتدایی

مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی است و در مقطع ابتدایی نیز پایه‌ اول اساس پایه‌ های دیگر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 اهمیت درس فارسی و املا در مقطع ابتدایی
هر چه دانش‌ آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه‌ های دیگر راحت‌ تر هستند. در پایه‌ اول درس ریاضی و فارسی (قرائت فارسی و املای فارسی) کلیدی هستند و بیش‌ ترین ساعات به این دو درس اختصاص می‌ یابد و از بین این دو درس، فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ به طوری که بدون یادگیری درس فارسی، یادگیری درس‌ های دیگر تقریباً غیر ممکن است.

در انتخاب متن املا به موارد زیر توجه کنید:
1- متن مورد نظر حاوی جمله باشد و از انتخاب کلمه به‌ تنهایی خودداری شود.
2- کلمات سازنده‌ جملات متن از حروفی تشکیل شده باشند که قبلاً تدریس شده‌ اند.
3- کلمات خارج از متن کتاب‌ های درسی از 20 درصد کل کلمات بیش‌ تر نباشد.
4- علاوه بر جملات موجود در کتاب‌ های درسی با استفاده از کلمات خوانده‌ شده، جملات دیگری هم در نظر گرفته شوند.
5- در هر جلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای دانش‌ آموزان مشکل بوده نیز استفاده شود تا بتوان درجه‌ پیشرفت شاگردان را اندازه‌ گیری کرد.

مطالب مرتبط:
20 راهبرد عملی جهت تقویت درس املا فارسی دانش آموزان ابتدایی
روش های تدریس آموزش املا
مهارت های دیکته نویسی

منبع: کانون قلم چی