تبیان، دستیار زندگی
چشمه آیات حسن
چشمه آیات حسن
چشمه آیات حسن
ما انتظار دستهایى را مى کشیم که نوازشگرى را نسیم از او آموخت; ماه و خورشید به اشارت وى بالا و پایین مى روند و روز و شب، تفسیر پشت و روى آن اند.
امروز فردا
امروز فردا
امروز فردا
میگویم از تو می خواهم که خانه ای را که در بن بست سکوت ساخته ام ویران سازی میگویم از تو می خواهم که عشق به خودت را همچون داغی آتش در سینه ام نگاه داری میگویم از تو می خواهم که اشک هایم را در جویبار انتظارت بریزم
اگر مُردَم
اگر مُردَم
اگر مُردَم
پنجره قلب منتظران رو به آسمان بی کرانت گشوده است تا به یک اشارت تو، غبار غم و اندوه غیبت از دل ها بر خیزد و چشم ها به تماشای باران ظهور بنشیند.
صبح نزدیک است...
صبح نزدیک است...
صبح نزدیک است...
رو به گندم‌زارها می‌آیی ای مولای گندمگون ! آیه‌ی صلحند چشمان شما ـ «والتین والزیتون» ـ ابروانت خط نستعلیق خطاطی زبردستند آخرین بیت از غزل‌هایی خیال انگیز و یکدستند
حافظ آیات
حافظ آیات
حافظ آیات
دل شود امشب شکوفا در زمین می زند لبخند شادی بر زمین آسمان ِ دل تبسم می کند روی ماهت را تجسم می کند
اصحاب و ياران مهدي( عج) چگونه به امام ملحق مي شوند؟
اصحاب و ياران مهدي( عج) چگونه به امام ملحق مي شوند؟
اصحاب و ياران مهدي( عج) چگونه به امام ملحق مي شوند؟
کلمة «اصحاب» و «صحابه»، جمع صاحب از مادة «صحب» به معناي همراه، گروه، معاشر و ياور است (ابن منظور، بي‌تا: ص519؛ زبيدي، 1385: ج3، ص186). در آيات و روايات نيز اين کلمه به معناي همراه، اهل، دسته وگروه، به کار رفته است.