تبیان، دستیار زندگی

انتقال مال به دیگری به قصد فرار از پرداخت مهریه

اگر فردی به قصد فرار از پرداخت مهریه، اموالش را به نام دیگران منتقل کند، مجازات می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
مهریه
برخی افراد برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را به نام دیگران منتقل می‌کنند. در خصوص این موضوع باید گفت که به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ١٣٩٤ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌ وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین، به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

در صورتی که منتقلٌ‌الیه با علم به موضوع، اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ می‌شود و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
منبع: روزنامه حمایت