تبیان، دستیار زندگی

راه های افزایش عزت نفس

راه های افزایش عزت نفس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
راه های افزایش عزت نفس

به خصوصیات و ویژگی های خاص دانش آموزان توجه کنید.

به آنان کمک کنید تا دریابند موجودات بی نظیری هستند.

به آنان کمک کنید تا دریابند هر انسانی با دیگری متفاوت است.

به آ نان کمک کنید تا  تفاوت های فردی را فقط یک تفاوت و نه ملاک برتری یا کهتری بدانند.

به طرز فکر و اندیشه های آنان احترام بگذارید.

نوجوانان را تشویق کنید که  مسئولیت های شخصی داشته باشند.

به دانش آموزان کمک کنید اهداف کوتاه مدت،بلند مدت خود را تعیین کنند.

الگوهای  انسانی ، فلسفی و معنوی برای آنان فراهم کنید تا از آن ها مدل گیری کنند.

ابعاد معنوی و اعتقادی را در دانش آموزان تقویت کنید.

مهارت های خودشناسی را در آنان تقویت کنید.

به آنان کمک کنید تا ضعف های خود را شناخته و آن ها را برطرف کنند یا با آن ها کنار بیایند.

نقاط قوت و محاسن خود را بشناسند.

به آنان کمک کنید تا بتوانند به احساس مثبتی از خود دست یابند.

به آنان کمک کنید تا به تجارب مثبت و موفقیت هایی دست یابند.

نویسنده: امید زاهدی
منبع:کتاب کودک و خانواده

مطالب مرتبط: