تبیان، دستیار زندگی

هویت و هویت یابی

وظیفه اصلی نوجوانی هویت یابی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
هویت و هویت یابی
هویت و هویت یابی
وظیفه اصلی نوجوانی هویت یابی است.

 انحراف در هویت یابی
هویت یابی زودرس: زودتر از موعد مناسب، تصور فرد از خود ثبت می شود:
به تایید دیگران اهمیت می دهند.
عزت نفس منوط به تایید دیگران است.
به مراجع قدرت اهمیت زیادی می دهند .

هویت
1.هویت یابی زودرس
*اهل هم نوایی با نوجوانان دیگرند
*استقلال کمتری دارند
*پای بند ارزش های سنتی اند
*کمتر اهل تفکر و تأمل هستند
*افکار قالبی دارند
*ارزش ها والدین را می پذیرند
*پس از یک جستجوی فعالانه به هویت دست یافته اند
*خلاق ترند
*مستقل ترند
*تفکر رشد یافته ای دارند
*توانایی برقراری ارتباط خوبی دارند
*هویت با ثباتی دازند
*دیدگاه مثبتی از خود دارند
*اگر چه روابط خوبی با والدین دارند ولی از خانواده خود مستقل اند

 2.پراکندگی طلبی هویت
*به هویت فکر نمی کنند
*اعتقاد به شخص یا اصول خاصی ندارند
*در لحظه زندگی می کنند
*نقش های مختلفی را آزمایش و بعد رها می کنند

 3.تسلیم طلبی
*بحران را تجربه نمی کنند
*در مورد هویت تصمیم نمی گیرند
*تسلیم والدین خود هستند
*از دوستان، والدین و مراجع قدرت با نفوذ تاثیر می گیرند.

4.تاخیر
فعالانه درگیر بحران هویت است و فعالانه به کشف ارزش ها، علائق و سایر خصوصیات خود است.

 5.کسب هویت
به تعهدات شخصی رسیده و ثبات و استحکام دارند.

عزت نفس
عزت نفس مانند سپری قوی از انسان در مقابل آسیب های روانی – اجتماعی دفاع می کند.

عزت نفس از دو قسمت تشکیل شده:
خودپنداری: ارزشی که به خود می گذارد.

به این ترتیب اساس عزت نفس ارزش  و ارزشمندی است.

نویسنده: امید زاهدی
منبع:کتاب کودک و خانواده

مطالب مرتبط:
مهارت کنترل خشم
در چه موقعیت هایی رفتار جرأت مندانه مناسب نیست