سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

تلاش پروین اعتصامی برای نمایش سیمای واقعی زن

یک دکترای زبان و ادبیان فارسی گفت: پروین اعتصامی کوشید تا سیمای واقعی زن را به جامعه خود نشان دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پروین اعتصامی

قاسم صحرایی اظهار کرد: از نظر پروین اعتصامی، مهم‌ترین معیار برتری انسان، چه زن و چه مرد، دانایی، داشتن گوهر تعلیم و تربیت و فضیلت است.

او ادامه داد: پروین اعتصامی پشت کردن به فضایل، برگزیدن خودپرستی به جای خردورزی، تلاش نکردن برای کسب دانش و فضیلت و گرفتار ظاهر و زیور و جامه شدن را مهم‌ترین دلیل نقص زنان می‌داند. او گرفتار شدن زنان به ظواهر زندگی و جسمانیات و دلبسته جامه‌های رنگارنگ بیگانگان شدن را فساد و خواری می‌داند.

این دکترای زبان و ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: اگرچه مضامین زنانه و مربوط به جایگاه و ارزش و اصالت زن در ادبیات فارسی، محدود به اشعار شاعران زن نیست، اما تکیه بر این‌گونه مضامین در دیوان‌های زنان به خصوص پروین اعتصامی، جلوه و برجستگی بیشتری دارد. شعرهایی چون «زن در ایران»، «فرشته انس» و «نهال آرزو» شاهد این مدعاست.

صحرایی خاطرنشان کرد: پروین در اشعار خود با یادآوری محدودیت‌ها و دوران سخت و ناهمواری‌هایی که زن در جامعه ایرانی پشت سر گذاشته است، کوشید تا سیمای واقعی زن را به جامعه خود نشان دهد.

منبع: ایسنا