تبیان، دستیار زندگی
مورخ 6/9/82 سازمان تبلیغات 2   برادران0 طوفان 2    شاهین3 رمضان2   تبیان2-0  دكتر حسابی 4      تبیان1-2 تیمهای صعود كننده به مرحله دوم از گروه ال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتیجه بازیهای پنج شنبه مورخ 6/9/82

سازمان تبلیغات 2   برادران0

طوفان 2    شاهین3

رمضان2   تبیان2-0

دكتر حسابی 4      تبیان1-2

تیمهای صعود كننده به مرحله دوم

از گروه الف: یاران- دكتر حسابی

از گروه ب: سازمان تبلیغات - جوانان

از گروه ج: شاهین- رمضان

زمان بازیهای جام رمضان تبیان

مرحله دوم با حضور 6 تیم در دو گروه سه تیمی برگزار می شود . ازهرگروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود می كنند .

گروهBگروهA
دكتر حسابیسازمان تبلیغات
جوانانرمضان
شاهینیاران

زمان بازیهای مرحله دوم جام تبیان شنبه مورخ 8/9/82

ساعت 22            سازمان تبلیغات - رمضان

ساعت40/22        سازمان تبلیغات- یاران

ساعت 20/23      یاران- رمضان