تبیان، دستیار زندگی

پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387 و با سرلوحه قرار دادن رویکرد «مساله محوری» آغاز نموده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فعالیت خود را بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1387 و با سرلوحه قرار دادن رویکرد «مساله محوری» آغاز نموده است. مهم‌ترین هدف پژوهشگاه، پژوهش در چارچوب وظایف و تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شناخت تنگناها و مشکلات این حوزه وسیع، شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات و رشد و توسعه قابلیت‌ها در مسیر تعالی فرهنگی کشور است که در سند چشم‌انداز منعکس شده است.
معرفی پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه به‌صورت هیات امنایی اداره می شود که اعضای آن عبارتند از:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس هیات امنا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا نماینده وی
سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی موثر در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه
رئیس پژوهشگاه (به عنوان دبیر هیات امنا‌)
رئیس پژوهشگاه با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شود.
در حال حاضر ریاست پژوهشگاه با دکتر محمدرضا جوادی یگانه است.
معرفی پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
پژوهشگاه در حال حاضر دارای پنج پژوهشکده است:
پژوهشکده فرهنگ
پژوهشکده هنر
پژوهشکده ارتباطات
پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ
پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی

در هر پژوهشکده، میزهای تخصصی با هدف پاسخگویی به نیازهای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان برجسته پژوهشگاه تعریف و تشکیل شده است. هر پژوهشکده علاوه بر تعریف، اجرا و نظارت بر طرح‌های پژوهشی و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی و تخصصی نسبت به تهیه گزارش‌های فرهنگی نیز اقدام می‌کند.

روسای پیشین پژوهشگاه به ترتیب افراد ذیل بوده اند:
- دکتر مسعود کوثری
- دکتر سعید معیدفر
- دکتر محمد سمیعی
- محمدتقی شریفی قادری
- دکتر محمدهادی همایون
- دکتر محمدرضا مرندی
- دکتر یحیی طالبیان

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی