تبیان، دستیار زندگی

با چه کسی همنشین شویم؟

اسلام به عنوان جامع ترین نسخه سبک زندگی که مسیر آدمی را به حیات طیبه ختم می کند، درباره همنشین توصیه هایی دارد که بکارگیری آنها می تواند راهگشای آدمی و یاور او در رسیدن به مقصد کمال و سعادت باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
همنشین

بنابر آموزه های دینی روایی همنشین از اثرگذارترین عوامل در زندگی انسان به ویزه از منظر هدایت یا انحراف او است. لذا اسلام به عنوان جامع ترین نسخه سبک زندگی که مسیر آدمی را به حیات طیبه ختم می کند، در این باره توصیه هایی دارد که بکارگیری آنها می تواند راهگشای آدمی و یاور او در رسیدن به مقصد کمال و سعادت باشد.

چنان که امیرالمومنین امام علی(ع) می فرمایند: «همنشین خوب، نعمت است و همنشین بد، مصیبت.»(1)

با چه کسی همنشین شویم؟

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می فرمایند: «حواریان عیسى علیه السلام عرض كردند: یا روح اللّه! پس با چه كسى همنشین شویم؟ فرمود: «با آن كه دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بیفزاید و كردارش شما را به آخرت ترغیب كند.»(2)

و نیز از ایشان است که فرمودند: «مسكین وار باشید و مسكینان را دوست بدارید و با آنان بنشینید و كمكشان كنید. از همنشینى با توانگران دورى ورزید و بر آنان رحم و دلسوزى كنید و از اموالشان چشم برگیرید.»(3)

امیرالمومنین امام علی(ع) درباره همنشینی که انسان باید انتخاب کند، می فرمایند: «با پاكدامنان و فرزانگان بنشین و با آنان زیاد بحث و گفت وگو كن؛ زیرا اگر نادان باشى، تو را علم مى آموزند و اگر دانا باشى، بر دانشت افزوده مى شود.»(4)

حق همنشین

امام زین العابدین علیه السلام می فرمایند: «حقّ همنشین تو آن است كه: با او نرمخو و مهربان باشى، در هنگام گفتگو با او به انصاف رفتار كنى، جز با اجازه او از جاى خود بلند نشوى، اگر در كنار تو نشست بتواند بدون اجازه تو برخیزد و برود، لغزش هایش را فراموش كنى، خوبی هایش را به یاد داشته باشى و جز خیر و خوبى به او نگویى.»(5)

از کدام همنشین دوری کنیم؟

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می فرمایند: «همنشینى با سه كس دل را مى میراند: همنشینى با فرومایگان، گفتگو با زنان، و نشستن با توانگران.»(6)

و از امیرمومنان امام علی(ع) است که فرمودند: «همنشینى با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است.»(7)

و از امام صادق(ع) است که: «از همنشینى با شهریاران و دنیاپرستان بپرهیزید كه این كار دین شما را مى برد و نفاق و دورویى مى آورد و این دردى سخت و بى درمان است، نیز سنگدلى به بار مى آورد و فروتنى را مى زداید، با مردمان همتاى خود و افراد متوسط [جامعه] همنشینى كنید كه كانهاى جواهر را در میان آنها مى یابید.»(۸)

پی نوشت:
1-غرر الحكم: 4719 ـ 4720؛
2-تحف العقول: 44؛
3- تنبیه الخواطر: ج2، ص120؛
4-غرر الحكم : 4783؛
5-مرآة العقول: 25/100/8)؛
6-الخصال: 87/20؛
7-نهج البلاغة: الخطبة 86؛
8-میزان الحکمه، ج2، ص 223

منبع : خبرگزاری شبستان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.