تبیان، دستیار زندگی

حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق

قانونگذار ، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کند. هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست اما به نظر می‌رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
حذف نام همسر از شناسنامه
ازدواج همواره به عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است.
از همین روی قانونگذار بر آن شد تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کند. هرچند که این مقررات خالی از اشکال نیست اما به نظر می‌رسد که فواید آن بیش از مضرات آن خواهد بود.

حذف نام زن از شناسنامه مرد

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و درخواست حذف نام همسر اول را ارایه دهد. در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:
حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام وی در شناسنامه فرد است بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد. اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.
از طرف دیگر اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارایه راحت‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است. زیرا عمدتاً چنین مسایلی در زمره خصوصی‌ترین مسایل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آن‌ باخبر باشند. این در حالی است که درخصوص صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد، از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.
همچنین از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار همسر دوم امکان‌پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی اما به نظر می‌رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج‌های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

حذف نام مرد از شناسنامه زن

مطابق آنچه گفته شد باید بیان داشت حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که در دوران عقد، جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.
این در حالی است که مطابق اطلاق عبارت و قید باکره بودن باید اینطور نتیجه گرفت، زنانی که ازدواج دوم و سوم دارند و نیز افرادی که ازدواج اولشان است اما باکره نیستند، نمی‌توانند از این مقرره استفاده کنند.
اما در مورد حذف نام زن یا مردی که فوت کرده است باید بیان داشت که اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت‌شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت‌شده را از شناسنامه‌اش حذف کند. عمده ایرادی که می‌توان نسبت به این مقرره وارد کرد این است که هیچ اشاره‌ای به فرزندان نشده است، زیرا مطابق اطلاق مقرره فوق، حذف نام زن یا مرد از شناسنامه دیگری یا خود حتی در صورت وجود فرزند نیز امکانپذیر خواهد بود، هرچند که نام پدر یا مادر در شناسنامه فرزندان درج خواهد شد.
منبع: روزنامه حمایت