تبیان، دستیار زندگی

چگونه دیدگاه مثبت معلم ها روی موفقیت بچه ها در مدرسه تاثیر می گذارد؟

ما می دانیم که دخالت والدین در زندگی بچه ها برای موفقیت و عزت نفس و حتی عملکرد تحصیلی آن ها ضروری ست. یک مطالعه ی جدید به اهمیت ایجاد روابط خوب معلمان با والدین و اهمیت در جریان بودن والدین از اتفاقات مدرسه ی کودکان اشاره دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
چگونه دیدگاه مثبت معلم ها روی موفقیت بچه ها در مدرسه تاثیر می گذارد؟
در حال حاضر در پژوهش جدیدی از دانشگاه میسوری- کلمبیا که قرار است در فصل نامه روانشناسی مدرسه و مجله روانشناسی منتشر شود، اثبات شده است که نحوه درک معلمان از دخالت والدین در زندگی تحصیلی بچه ها نیز می تواند در روند تحصیلی آن ها تفاوت ایجاد کند.
همان طور که کیت هرمن استاد دانشگاه MU و مدیر اجرایی مرکز پیشگیری میسوری در یک نشریه مطبوعاتی عنوان کرد: "اگر یک معلم رابطه خوبی با والدین دانش آموز داشته باشد یا آن دسته از والدینی که به طور مثبت در آموزش بچه های شان دخالت می کنند را درک کند، احتمالا این معلم بیشتر مورد توجه بچه ها قرار می گیرد یا به شخصی فراتر از یک شخص معمول برای آن دانش آموز تبدیل خواهد شد. اگر همان معلم والدین دانش آموز دیگری را برای دخالت کردن مجاز نداند یا تاثیر دخالت آن ها را منفی بداند، احتمالا این رفتار هم روی تعامل معلم با دانش آموز و هم معلم با والدین تاثیر می گذارد".
محققان 100 معلم و بیش از 1800 دانش آموز را مورد بررسی قرار دادند. معلمان به طور تصادفی به یک برنامه توسعه حرفه ای اختصاص یافتند که برای توسعه روابط موثر با والدین و دانش آموزان و بهبود مهارت های مدیریت کلاس درس ایجاد شده بود. از معلمان نیز خواسته شد تا در آغاز و پایان سال تحصیلی فرم نظرسنجی در مورد دانش آموزان و والدین را کامل کنند. سنجش نهایی، مشاهده پژوهش گر از رفتار دانش آموز و عملکرد تحصیلی بود.

آنچه هِرمن و تیم تحقیقاتیش کشف کرد این بود که والدینی که در جریان روند تحصیل فرزندشان هستند (به عنوان کسانی که خود معلم نیز آن ها را قبول کرده) فرزندان شان عملکرد اجتماعی و تحصیلی بهتری دارند. به نظر می رسد برنامه آموزشی معلمان به تسهیل بهتر روابط والدین با معلم و موفقیت دانش آموزان در مدرسه کمک می کند.هرمن اظهار داشت: "درک منفی اغلب منجر به رفتارهای منفی می شود". او در مورد پیامدهای این مطالعه اضافه کرد: "ما همچنین از این مطالعه و مطالعات قبلی متوجه شدیم که احتمالا معلمان نسبت به والدینی که بچه های شان مشکلات اجتماعی و تحصیلی دارند و والدینی که درآمدشان کم است و یا از گروه های اقلیت قومی و نژادی هستند توجه کمتری نشان می دهند. به عبارت دیگر، اغلب خانواده ها و دانش آموزانی که برای مشارکت کردن در تحصیل به بیشترین توجه و پشتیبانی نیاز دارند، در واقع همان هایی هستند که کمتر مورد توجه قرار می گیرند و خیلی دوست داشتنی به نظر نمی آیند".

او امیدوار است که این مطالعه چراغی را بر راه نیاز معلمان روشن کند تا روابط خوبی با همه والدین برقرار کرده و چراغی باشد برای همه والدین که تا حد ممکن از آن چه مورد نیاز فرزندان شان است و مربوط به امور تحصیلش است آگاه بوده و به آن رسیدگی کنند. 

مطالب مرتبط:
موفقیت کودک خود را در مدرسه افزایش دهید
نقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان
راهکارهایی برای موفقیت هرچه بیشتر شما

منبع: تیزلند