تبیان، دستیار زندگی

هوش های 9گانه گاردنر ( بخش هفتم: هوش درون فردی)

هوش های 9گانه گاردنر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مرکز یادگیری تبیان
هوش های 9گانه گاردنر  ( بخش  هفتم: هوش درون فردی)
این هوش از طریق آگاهی عمیق از احساسات درونی افرادی که از آن بهره ور هستند بروز می کند. این هوش به صاحبان آن این اجازه را می دهد که از توانایی هایشان باخبر باشند و امکاناتشان را در یابند.

افرادی که از این هوش بهره مندند میل به استقلال و خودراهبری دیده می شود و اغلب در مو ضوعات بحث برانگیز دارای نقطه نظرات محکمی هستند. حس اعتماد به نفس قوی دارند، از اینکه خودشان به تنهایی روی پروژه و طرح هایشان کار می کنند.لذت می برند. در تنهایی به تفکر و اندیشه علاقه مندند. فقط در جلساتی بیشتر شرکت می کنند که موضوع آن و هدفشان چگونگی رشد فردی است. معمولاً یک سرگرمی دارند که به آن دل مشغول هستند. مثلاً جمع آوری سکه-تمبر و...

تنهایی را ترجیح می دهند و از مهمانی یا گردهمایی یا صرف اوقات فراغت در بیرون منزل لذت نمی برند. خود را مصمم و مستقل می داند.اهداف مهمی برای زندگی دارد که مرتب به  آن فکر می کند از حالات روحی، مقاصد،انگیزه ها، آرزوها، خودآگاهی ارزیابی از خود توانایی ها و انضباط شخصی ... تصویر دقیقی دارد.

 مشاغل و حرفه های موفقیت آمیز برای آن ها:
1.روان درمان
2.فیلسوف
3.روانشناس
4.رهبر مذهبی
5.حکیم الهیات
6.معلم علوم دینی

مطالب مرتبط:
هوش های چند گانه ی گاردنر
هوش کلامی، زبانی(بخش اول: هوش های 9گانه گاردنر)
هوش ریاضی-منطق(بخش دوم: هوش های 9گانه گاردنر)
هوش دیدی-فضایی-مکانی(بخش سوم: هوش های 9گانه گاردنر)
هوش موسیقیایی-ریتمیک-موزون(بخش چهارم: هوش های 9گانه گاردنر)
هوش حرکتی – جسمی(بخش پنجم: هوش های 9گانه گاردنر)
هوش برون فردی(بخش ششم:هوش های 9گانه گاردنر)
هوش درون فردی(بخش هفتم: هوش های 9 گانه گاردنر)
هوش طبیعت گرا - هوش هستی گرا ( بخش هشتم و نهم هوش های 9گانه گاردنر)