تبیان، دستیار زندگی

کودک شما در دبستان چه می کند؟

کودک شما در دبستان تجربه های فراوان و مهارت های تازه ای کسب می کند و از آن جمله:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت-مرکز یادگیری تبیان
کودک شما در دبستان چه می کند؟
1.سازش با دیگران
خوشرویی، ادب، انصاف و حسن سلوک

2.کشف
موضوعات و نظرهای تازه

3.پرسش و پاسخ
پیش بینی وقایع آینده و برنامه ریزی

4.استفاده صحیح از کلماتی که از مردم و فیلم ها شنیده یا در کتاب ها، تصاویر و غیره دیده است.

5.شناخت مسائل ایمنی و راه های مقابله با خطر

6.استفاده مشترک از وسایل مدرسه، اسباب بازی و برخورد مدام با بچه ها

7.اظهار وجود از طریق استفاده از کلمات، نقاشی، مجسمه سازی، اجرای نمایش و کارهای جمعی دیگر

8.برخورد با ناملایمات زندگی و یافتن، راه های مقابله با آن ها

9.تفاوت های رنگ، اندازه، شکل و صداها

10.مواظبت از خود و اموال خود، از طریق مقررات و رعایت نوبت در بازی ها

11.رعایت انصاف، از طریق شرکت در فعالیت ها، تفریحات و بازی های گروهی

12.به یاد دیگران بودن، از طریق هدیه دادن به پدر، مادر و هم کلاسی

13.دفاع شخصی و حمایت از خود

14. حساب کردن و درک مفاهیم و مصادیق اعداد

15.آمادگی برای شرکت در فعالیت های علمی ،از طریق مشاهده، یادداشت برداری و چگونگی استفاده از کتاب ها و سخنان آموزگاران و ...

16.خواندن و نوشتن

مطالب مرتبط:
پرورش مهارت های عمومی
پرورش مهارت های جسمانی