تبیان، دستیار زندگی

پرورش مهارت های عمومی

از چند هفته قبل نسبت به مدرسه کودک اطمینان حاصل کنید. جابه جایی کودک در روزهای اول مدرسه اصلاً کار جالبی نیست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت-مرکز یادگیری تبیان
پرورش مهارت های عمومی
*از چند هفته قبل نسبت به مدرسه کودک اطمینان حاصل کنید. جابه جایی کودک در روزهای اول مدرسه اصلاً کار جالبی نیست.

*سلام کردن و برقراری ارتباط با بزرگترها را به او بیاموزید.

*اجازه گرفتن و با نوبت صحبت کردن را در منزل تمرین کنید.

*به کودک این اطمینان را بدهید که اگر در مدرسه مشکلی داشت، می تواند خیلی آسان آن مشکل را با معلم یا مدیر مدرسه در میان بگذارد.

*به موقع حرف زدن، به موقع سکوت کردن و به موقع اظهار وجود کردن را حتماً به او یاد بدهید.

*آداب دستشویی رفتن و رعایت بهداشت فردی را به طور کامل در او کنترل کنید.

*نحوه ی صحبت کردن او را در مورد ارزیابی قرار بدهید. بلند، آرام، مودب و دوستانه حرف زدن را با او تمرین کنید، در بازی های ساده گاهی معلم شوید، گاهی یک دوست و گاهی هم خود دانش آموز

*حتماً قبل از شروع مدرسه او را به مدرسه بیاورید. کلاس ها، سرویس بهداشتی، حیاط و  دفتر را به او نشان دهید.

*پوشیدن و در آوردن لباس ها و کفش ها را بارها و بارها با او تمرین کنید.

*هنگامی که برای او وسیله ای می خرید، حتماً او را همراه ببرید. (خرید وسایل را زیاد به تعویق نیدازید. این امر برای کودک پر از شادی و نشاط است. اجازه بدهید تا چند هفته مرتب وسایلش را چک کند و با آن ها ارتباط برقرار کند.)

*در خرید کیف مدرسه نهایت دقت را به خرج بدهید. برای کودک کیفی بخرید که اندازه و جنس مناسبی داشته باشد. کیف بچه ها ترجیحاً از نوع کوله پشتی باشد اما  دسته ای هم برای حمل آسان داشته باشد. کیف باید دارای چند جیب متعدد باشد تا طبقه بندی وسایل برای کودک میسر باشد.

 *نگهداری و حفظ وسایل را به او یاد بدهید. وسایلش را برایش معرفی کنید و مورد استفاده و مکان آن را در کیف یا جامدادی برایش توضیح دهید.

*دفترهایش را جلوی چشمش جلد کنید و اسم و فامیلیش را روی همه ی وسایلش بچسبانید. چشم کودک را با مارک مداد رنگی و سایر وسایل آشنا کنید.

*استفاده از لیوان و دستمال و سایر وسایل مربوط به طرز خوردن تغذیه در مدرسه را در منزل تمرین کنید.

*پیاده شدن و سوار شدن به سرویس و آداب استفاده از سرویس و نکات ایمنی را به او آموزش دهید. سعی کنید با برنامه ریزی دقیق و مرتب، اضطراب ناشی از جا ماندن از سرویس را به حداقل برسانید.

*در منزل به او مسئولیت بدهید. این امر موجب پرورش حس دقت ، اتکاء به نفس و مسئولیت پذیری در وی می شود.

مطالب مرتبط:
محیط و فضای آموزشی
ضرورت تامین امنیت روانی کلاس اولی ها