سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

معرفی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،به عنوان بازوی توانمند علمی، عامل تحرک و پویایی این نظام و تعیین کننده خط مشی و حرکت های زیرساز نظام تـعلیم و تـربیت کشـور عزیز اسلامی ما می باشد. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به منظور تجهیز علمی نیروهای صف و ستاد، مسئولیت خطیر پشتیبانی و تهیه بخشی از نیاز علمی، این وزارت عظیم را بـه عهده دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

تاریخچه:
در راستای تامین بخشی از نیـازهـای پژوهشـی کشـور در حـوزه تعلیم و تربیت و توسعه و گسترش پژوهش در این حوزه، و نیز در جهت تجمیع مراکز و موسسات پژوهشی وزارت متبوع، پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش (RIE) وابسته به وزارت آموزش و پرورش براساس مجوز مورخ 9/12/83 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد.
معرفی  پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
اهـداف :
1. تـوسعه و گـسترش پژوهش در زمینه‌های مـرتبط بـا آموزش و پرورش.
2. زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط .

وظایف و اختیارات:
1. بررسی و شنـاسایی نیازهای پژوهشی در زمینه‌های مرتبـط با آموزش و پرورش.
2. اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربـردی و تـوســعه‌ای بـه منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.
3. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌هـای پـژوهشـی مرتبط.
4. همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهـشی داخـل و خارج کشور به منظـور ارتقـای کیفیت فعـالیت‌هــای پـژوهشی در زمینه‌های مرتبط با آموزش و پرورش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
5. ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقـوقی بـر اسـاس نتـایـج فعــالیت‌هـای علمی و پژوهشی انجـام شده در پژوهشگاه.
6. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشـی، تـولیـد نـرم افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهـداف پژوهشگاه طبـق ضوابط و مقررات مربوط.
7. برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهـای پژوهـشی در قالب کارگاه‌های آموزشـی بـا رعـایت ضوابط و مقررات مربوط.
معرفی  پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

ارکان:
ارکان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از 3 بخش تشکیــل شده است که عبارتند از :

الف- هیات امنا؛
ب – رئیس ؛
ج – شورای پژوهشگاه؛

الف- هیات امناء ، ترکیب هیات امنا شامل وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات امنا)، وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوری یا نماینده وی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نماینـده وی رئیس پژوهشگاه (دبیر هیات امنا)، و سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی- فرهنگی کشور است که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پژوهشگاه داشته‌اند.

ب-رئیس پژوهشگاه که نماینده قانونی پـژوهشـگاه نـزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیات علمی، بـه پیشنهاد وزیر آموزش و پـرورش و بـا تـایید وزیــرعـلوم، تحقیقات و فناوری و با حکم وزیر آموزش و پرورش برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. پیشنـهاد و انتصـاب مجـدد وی نیـز بـلامانع است.

ج- شورای پژوهشی: ترکیب این شورا شامل رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)، معاون پژوهشی پژوهشگاه (دبیر شورا) ، روسای مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌ها و دو تـا پنـج تن از اعضای هیات علمی که (حداقـل دو تـن از ایـن اعضاء بـاید از میـان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پـژوهشگاه و با پیشنهاد رئیس پژوهشی وزارت عـلوم، تحقیقـات و فنـاوری انتخـاب شوند،) می‌باشد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین