وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

نحوه طرح دعوا در مراجع حقوقی

ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری‌ ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهره‌گیری شود تا هزینه‌های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محکمه
امروزه به لحاظ پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلافات و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه‌های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به‌طور ناخواسته به مراجع قضایی می‌کشاند. اما موضوع مهمتر این است که در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بعضاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که گاهی اوقات صاحبان دعوی را دچار سردرگمی و حیرت می‌کند. به‌همین لحاظ ضرورت دارد هنگام مراجعه به دادگستری‌ ضمن آشنایی نسبی با سیستم دادرسی در محاکم حقوقی، عنداللزوم از اهل خبره نیز بهره‌گیری شود تا هزینه‌های بیشتری در روند رسیدگی تحمیل نشود.


مراحل اولیه ثبت دادخواست

دعاوی حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه آغاز می‌شود و پس از آن توسط ریاست یا شعبه اول دادگستری حسب مورد و اگر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارسال شده و در غیر این صورت، به محاکم حقوقی ارجاع می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. متعاقباً پس از باطل کردن تمبر، دادخواست به دفتر ثبت کل جهت ثبت رایانه‌ای برده می‌شود و تاریخ، وقت دادرسی و شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، طی اخطاریه‌ای به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد. چنانچه جلسه دیگری برای اثبات دعوی، نیاز باشد این امر به اطلاع طرفین دعوی خواهد رسید. رسیدگی به پرونده تا صدور دادنامه همچنان ادامه خواهد داشت. مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده، باید آن را فوراً جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر دادگاه برساند که پس از دستور تعیین وقت رسیدگی پرونده جهت ارسال ابلاغ اوراق قضایی به دفتر عودت داده می‌شود. پس از انشای رأی حکم دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود که از تاریخ ابلاغ به مدت 20 روز می‌توانند در محاکم تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.


حوزه قضایی در دعاوی حقوقی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، هر مرجع قضایی دارای حوزه قضایی مشخصی است که عبارت از قلمرو یک بخش، یا شهرستان بوده که دادگاه در آن واقع است. به‌علاوه براساس یک قاعده کلی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده دعوی در حوزه قضایی آن اقامت دارد، اما دعاوی مربوط به موضوعات ملکی باید در دادگاهی اقامه ‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. به‌طور مثال خواهان دعوای مطالبه وجه باید در محل اقامت بدهکار دعوای خود را اقامه كند. البته در برخی موارد بسته به اینکه منشا تعهد قراردادی کجا باشد، خواهان قادر به طرح دعوی خواهد بود. نخست در دادگاه حقوقی محلی كه قرارداد میان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است، به این توضیح که قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به ‌دادگاهی رجوع كند كه‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است؛ و دوم حوزه‌ای كه تعهد باید در آنجا انجام شود همچنین در خصوص دارنده چك، در فرضی که خواندگان متعددی داشته باشد این حق محفوظ است تا به‌منظور مطالبه مبلغ چك با رعایت مقررات جاری اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادركننده چك و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع آنان کند.

از جمله هزینه‌های دیگری که باید توسط خواهان پرداخت شود، هزینه برگه‌هایی است که به همراه دادخواست تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود.دعاوی مالی و غیرمالی

یکی از پیش‌نیازهای لازم جهت ابطال تمبر در آغاز دادرسی حقوقی، آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی است. حق، مالی آن است که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی کند که قابل تقویم به پول باشد. مانند حق مالکیت نسبت به خانه‌ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. برخی مصادیق دعاوی مالی عبارتند از مطالبه وجه، مطالبه پول خارجی، مطالبه خسارت، مطالبه سهم‌الارث، دعوای اثبات مالکیت، دعاوی تنظیم سند رسمی بیع، دعوای مطالبه مهریه، دعوای ابطال سند مالکیت، دعوای اثبات وقفیت، دعوای اثبات وصیت‌نامه مال و دعوای اقاله و فسخ. بنابراین می‌توان گفت چنانچه موضوعی که دعوی از آن تولید شده است، حق مالی باشد، دعوای ایجادشده، مالی محسوب می‌شود.
اما دعاوی غیرمالی، مواردی را شامل می‌شود که حق ماهیتی موضوع دعوی، غیرمالی باشد. برخی از مصادیق دعاوی غیرمالی عبارتند از دعوای اثبات سیادت، دعوای اثبات تابعیت، دعوای عدم تعلق شناسنامه، دعوای اثبات زوجیت، دعوای طلاق، دعوای حضانت، دعوای اعسار از محکوم‌به، دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله، دعوای تصرف عدوانی، دعوای رفع مزاحمت از حق، دعوای اثبات تولیت و اثبات شناسنامه.


تقویم خواسته در دعاوی مالی و غیرمالی

طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است اما در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم شده تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به‌عنوان‌مثال اگر خواسته خواهان 50 سکه تمام بهار آزادی است، باید قیمت آن در دادخواست قید شود. در بعضی دعاوی مانند دریافت اجرت‌المثل، ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته میسور نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید پنج میلیون و یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است. اما در مرحله اجرا هزینه دادرسی بر اساس میزان محکوم‌به قطعی، محاسبه و اخذ می‌شود بنابراین اگر خواهان، خواسته دعوی را به‌نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این‌صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. طبق ماده ۶۳ همین قانون، وقوع اختلاف بین خواهان و خوانده در تعیین بهای خواسته، شرط دخالت دادگاه از طریق جلب کار‌شناس است.

از جمله هزینه‌های دیگری که باید توسط خواهان پرداخت شود، هزینه برگه‌هایی است که به همراه دادخواست تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره‌‌ همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود. 
منبع: روزنامه حمایت
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین