• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/05/25
  • تاريخ :

جاسوسى اقتصادى

 

جاسوسى

امروزه اسرار تجارى و اقتصادى براى دولت ها و سازمان هاى جاسوسى، از اسرار نظامى اهمیت بیشترى یافته است. به همین جهت جاسوسى اقتصادى روز به روز شدت گرفته و روش هاى تازه اى براى كسب اخبار و اطلاعات مفید به كار گرفته مى شود.

اگرچه دولت ها مى دانند كه جاسوسى نمى تواند جانشین سیاست و استراتژى شود، ولى به خوبى به این امر واقفند كه نمى توان در سیاستگذارى ها و تعیین استراتژى از آن بى نیاز بود. لذا به رغم داشتن هزینه هاى مادى، مالى، امنیتى و اجتماعى نسبت به جمع آورى اسناد و مدارك طبقه بندى شده اقدام مى كنند.

 

اما جاسوسى به افراد زیرك و با جرأت نیاز دارد كه توانایى ریسك پذیرى بالایى داشته باشند. جاسوس به دست مأمورین اطلاعاتى آموزش مى بیند تا براى انجام كارى به خارج از مرزها اعزام گردد، درحالى كه مأمور اطلاعاتى در دفتر كار خود مى نشیند و منتظر مى ماند تا با وسایلى كه در اختیار جاسوس گذاشته شده و اطلاعات رسیده از او به جمعبندى مفهومى و محتوایى برسد. به هر تقدیر امروزه سازمان هاى جاسوسى به عنوان خط اول دفاع از مصالح و منافع حیاتى كشورها محسوب مى شوند.

 

سیستم اطلاعاتى و جاسوسى، در ابتداى هزاره سوم میلادى درصدد اطلاع از همه چیز در هر زمان و هر مكان و تحت هر شرایط است.جمع آورى اطلاعات اقتصادى جزئى از قدرت اقتصاد ملى شناخته مى شود و از پایه هاى اساسى امنیت ملى هر كشورى به شمار مى آید. در این راه كسب اطلاع از توانمندى هاى دوست كم اهمیت تر از اطلاع از قابلیت هاى دشمن نیست، بلكه كسب اطلاعات پیرامون تجهیزات و ابزار موجود در كارخانجات صنعتى كشورهاى دوست، اهمیت بیشترى از كسب اطلاع از تعداد و نوع و كیفیت كار تانك هاى دشمن پیدا كرده است. از این نظر مى توان گفت سازمان هاى جاسوسى مأموریت دارند كه آنچه را كشورها با جنگ نتوانستند به آن برسند، با عملیات جاسوسى به انجام برسانند.

 

در گزارشى كه بخش ضد جاسوسى سازمان اطلاعاتى فرانسه منتشر كرده، آمده است: آمریكایى ها جاسوسى اقتصادى را هدف اول خود قرار داده اند و اضافه شده كه تعداد جاسوسان آمریكایى كه به جاسوسى اقتصادى در فرانسه مشغول هستند بالغ بر 80 نفر است كه عده آنها دو برابر جاسوسان روسیه در فرانسه است. متقابلاً فرانسه نیز اقدام به جمع آورى اطلاعات اقتصادى از آمریكا كرده كه از موارد مهم آن، جاسوسى فرانسوى ها از شركت «داگلاس بوئینگ» است. دستگاه هاى جاسوسى غرب با بیش از 40هزار عضو و حدود 200 میلیارد دلار بودجه سالانه به جاسوسى اقتصادى به عنوان مأموریت اول خود مى نگرند.

 

زمانى كه دیوار برلین فرو ریخت، یعنى در سال 1989 سازمان جاسوسى آمریكا داراى 22 هزار عضو رسمى و 4 هزار عضو غیر رسمى بود. در همین ایام و پس از سرنگونى حكومت آلمان شرقى،  آمریكایى ها با صرف هزینه ها و مبالغ كلانى، مدارك حساس و بسیار مهم اطلاعات خارجى سازمان امنیت آلمان شرقى را خریدارى كرده و به آمریكا بردند.

 

سازمان مركزى اطلاعات آمریكا (سیا) در همه جاى دنیا و در هر موقعیتى شروع به اقدام هاى خرابكارانه، براندازى و یا جاسوسى كرده و مى كند. مثلاً این سازمان براى تأمین هزینه هاى سنگینى كه در ویتنام مى پرداخت، در اوایل جنگ ویتنام دست به جعل میلیون ها دلار براى خرج كردن در ویتنام زد. سازمان اطلاعات مركزى آمریكا یك اداره مالى ویژه دارد كه این گونه عملیات ها را اداره مى كند. این اداره كارمندانى در اختیار دارد كه مى توانند میلیون ها ارز از هر نوعى را كه سیا لازم داشته باشد نقل و انتقال دهند. این كارمندان داراى دفاترى در هنگ كنگ، ژنو، بیروت، بوینس آیرس و ... با نام هاى مختلف هستند.

آیزنهاور رئیس جمهور اسبق آمریكا گفته بود كه آنچه براى ما در دوران جنگ سرد اهمیت دارد تنها این نیست كه بدانیم روس ها از چه نقاط قوتى برخوردارند بلكه باید بدانیم آنان چه ندارند و در چه زمینه هایى دچار فقر هستند.

نیكسون نیز به سازمان سیا دستور داده بود كه از هر طریق ممكن جهت سرنگونى سالوادور آلنده در شیلى اقدام نماید كه این سازمان نیز بهترین روش براى سرنگونى وى را تضعیف و تخریب اقتصاد این كشور اعلام و از طریق شركت (T.B.A) و استفاده از عناصر كارآزموده دست به تخریب وسیع و همه جانبه بنیان هاى اقتصادى این كشور زد و با ایجاد زمینه براى اعتصابات مذكور موجبات سرنگونى آلنده را فراهم آورد.

همچنین سیا با همكارى موساد با پشتیبانى از شورشیان كنترا در نیكاراگوئه و تخریب نیروگاه هاى برق، پل ها و مزارع در داخل این كشور تورم را به 1700 درصد رساند و از سوى دیگر با فشار به بانك جهانى و صندوق بین المللى پول از پرداخت هرگونه كمك و وام به این كشور جلوگیرى كرده و موجب ایجاد آشوب در این كشور و سرنگونى حكومت دانیل اورتگا شدند. حركت خرابكارانه و براندازانه تنها گوشه اى از فعالیت هاى جاسوسى است. دزدیدن اطلاعات نیز همیشه اصل بوده است. در واقع بخش عمده اى از پیشرفت هایى كه كشورهاى صنعتى به آن نایل آمده اند در سایه جاسوسى اقتصادى به دست آمده است.

فرانسه در سال1992 شاهد 760 مورد جاسوسى صنعتى و علمى و اقتصادى بوده است. همچنین فرانسه در فوریه 1995  اعلام كرد سازمان جاسوسى آمریكا تلاش كرد تا با پرداخت رشوه به برخى از مسئولین فرانسوى، از موضع حكومت فرانسه در قبال مذاكرات سازمان تجارت جهانى (گات) اطلاع یابد. در این شرایط آمریكایى ها نیز اعلام كردند كه سازمان جاسوسى فرانسه با كار گذاشتن میكروفن در صندلى بازرگانان آمریكایى كه با خطوط هواپیمایى فرانسه (ایرفرانس) مسافرت كرده اند درصدد شنود مذاكرات آنان برآمده است.

بر اساس گزارشات منتشر شده از سوى فرانسوى ها زمینه هاى فنى، صنعتى و علمى به تنهایى بیش از 50 درصد از جاسوسى و سرقت اطلاعات از فرانسه را تشكیل مى دهد و پس از آن، زمینه سیاسى است كه سهم آن 20 درصد است و جاسوسى نظامى از فرانسه در پایان لیست قرار دارد.

دولت هاى دیگر نیز به نوعى در این بازى عجیب و غریب حضور دارند. مثلاً دولت كانادا خسارت ناشى از جاسوسى صنعتى و اقتصادى كشورش را سالانه 10 میلیارد دلار برآورده كرده و این امر را به عنوان بحرانى براى اقتصاد این كشور برشمرده است. یا بر اساس اخبارى كه پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى منتشر گردیده گفته شده است دسترسى به اسرار علمى و صنعتى كشورهاى غربى موجب 57 میلیارد دلار صرفه جویى در تحقیقات علمى شوروى سابق گردید.

نمونه دیگر این كه اسرائیلى ها با وارد كردن برنامه كامپیوترى تله گذارى شده (وعد) به ادارات برق در سرزمین هاى اشغالى از میزان مصرف برق در منازل فلسطینیان مطلع شده و از این طریق پى مى بردند خانه هاى مذكور از سكنه خالى است یا خیر و از میزان برق مصرفى، تعداد تقریبى ساكنین ساختمان ها را برآورد مى كردند.

 

البته اسرائیل در زمینه جاسوسى پرونده سیاهى دارد. بكارگیرى یهودیان در راستاى منافع اطلاعاتى اسرائیل سابقه دیرینه اى دارد و استفاده از سازمان هاى یهودى در دیگر كشورها به قبل از تشكیل دولت یهودى در سرزمین هاى اشغالى فلسطین در سال 1948 باز مى گردد. در سال 1907 تعدادى از یهودیان شرقى به علت اقدامات جاسوسى به نفع انگلیس كه در آن زمان سركردگان یهود در آنجا تجمع كرده بودند دستگیر شدند و در سال 1914 یك شبكه 14 نفره جاسوسى كه پایگاه عمده فعالیت آنان سوریه و تركیه بود دستگیر شدند. همچنین در سال 1920 و پس از تأسیس سازمان یهود، شبكه هاى جاسوسى از سوى این سازمان در فلسطین، قاهره، برلین، پاریس، ژنو و نیویورك تحت عناوین باشگاه هاى ورزشى و بنیادهاى خدمت رسانى راه اندازى شد و این شركت ها تا آن زمان تحت امر كمیته اى از یهودیان موسوم به (هاگانا) قرار داشتند تا این كه در سال 1937 سازمان یهود نخستین شبكه جاسوسى به نام موساد را تأسیس كرد كه معنى آن سازمان مهاجرت هاى غیرقانونى بود.

این سازمان قبل از آن كه در سال 1948 به صورت رسمى و علنى ابراز وجود كند، مراحل مختلفى از عملیات جاسوسى را پشت سرگذاشت و همین سازمان نقش عمده اى در تأسیس دولت صهیونیستى در فلسطین اشغالی داشته است و بعدها مأموریت یافت به عملیات جاسوسى جهت دسترسى به اسرار نظامى و صنعتى و علمى و تجارى در دیگر كشورها بپردازد.

به هر حال اكنون جاسوسى اقتصادى در اولویت برنامه اكثر سازمان هاى جاسوسى قرار گرفته و در این زمینه دوست و دشمن نمى شناسد و شاید كشورى در دنیا نباشد كه بتواند ادعا كند هدف جاسوسى اقتصادى دیگر كشورها نیست.

سیطره بر جهان از طریق اقتصاد هدف كشورهاى بزرگ در قرن بیست ویكم به شمار مى رود. با توجه به این كه در بسیارى از كشورهاى جهان مثل اروپاى غربى و آمریكا، كاپیتالیسم و شركت سالارى حكومت مى كند و با عنایت به این كه همه چیز در خدمت منافع شركت هاى بزرگ و ابرشركت هاى بین المللى و چندملیتى است و آنها هستند كه دولت ها را مى آورند و مى برند، بى راه نیست كه بدانیم بسیارى از این شركت ها نیز براى خود دستگاه ها و سازمان هاى جاسوسى دارند. به عنوان مثال برخى از كارشناسان معتقدند میزان ذخیره یكى از چاه هاى نفت كشور قزاقستان به نام تانگیز معادل مجموعه ذخیره نفت كویت است و با فعالیت ها و زمینه سازى جاسوسان اقتصادى آمریكایى هم اكنون شركت هاى آمریكایى تكزاكو، اكسون موبیل و شیفرون در زمینه هاى نفتى در این جمهورى فعالیت مى كنند.

شفایوز مؤلف كتاب «دوستان جاسوس» به ایجاد بخش جاسوسى توسط شركت موتورولاى آمریكا اشاره كرده و مى نویسد: این شركت تحت عنوان هاى مختلف ، مشغول جمع آورى اطلاعات فنى و اقتصادى از كشورها و كمپانى هاى رقیب است. در این راستا شركت هاى زیمنس و داسا و مجموعه رانیمیتال و هوخست و بایر و فیبا در آلمان از اهداف مهم دستگاه هاى جاسوسى آمریكا و اروپا هستند.

بر اساس اظهارات (لئونل اولمر) معاون اسبق وزارت خارجه آمریكا، ژاپنى ها در زمینه جاسوسى صنعتى و اقتصادى در دنیا دقیق ترین و منظم ترین روش ها را به كار گرفته اند به طورى كه سالانه ده ها میلیارد دلار به ثروت خود افزوده اند. در عین حال شركت هاى بزرگ ژاپنى مانند سونى و تویوتا نیز خود مورد جاسوسى قرار گرفته و اطلاعات پایه اى خود را از دست مى دهند.

اگر هدف از جنگ اقتصادى، نابودى قدرت اقتصادى رقیب باشد، هدف از جاسوسى اقتصادى نابودى اراده رقیب و تسلط بر وى و تبدیل او از یك عنصر فعال به یك عضو منفعل است تا در پى از دست دادن توان اقتصادى، دچار ناتوانى سیاسى و اجتماعى گردد.

بارى كشورها مى توانند با یكدیگر دوست باشند، ولى سازمان هاى جاسوسى نمى توانند با هم رفتار دوستانه داشته باشند.

 

منبع: ایران

UserName