تبیان، دستیار زندگی

پیش بینی ۲۵ عنوان جایزه در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰

۲۵ عنوان جایزه به آثار برتر بخش‌های مختلف دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌۱۰۰ اهداء می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
پیش بینی ۲۵ عنوان جایزه در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰

جایزۀ ملی سینمای ۱۰۰ به عنوان جایزۀ بزرگ جشنواره: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم است.

جوایز بخش اصلی:


تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
لوح تقدیر و مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به 2 فیلم برگزیدۀ مستند
لوح تقدیر و مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به 2 فیلم برگزیدۀ داستانی
لوح تقدیر و مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به 2 برگزیدۀ پویانمایی
لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به تشخیص هیأت داوران به یک فیلم در هر بخش
لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی با عنوان جایزۀ ویژۀ دبیر جشنواره به یک اثر برگزیده

جوایز بخش مسیر تجربه:

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند
لوح تقدیر و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ مستند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
لوح تقدیر و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
لوح تقدیر و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به یک برگزیدۀ پویانمایی

جایزۀ ویژه حمایت از کالای ایرانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به فیلم مستند
دیپلم افتخار و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ مستند 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به بهترین فیلم داستانی
دیپلم افتخار و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به بهترین پویانمایی
دیپلم افتخار و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزۀ نقدی به یک برگزیدۀ پویانمایی

جایزۀ جهانی سینمای 100

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل ۱۵۰۰ یورو به یک فیلم برگزیدۀ مستند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل ۱۵۰۰ یورو به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل ۱۵۰۰ یورو به یک برگزیدۀ پویانمایی

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم 100 در قالب بخش‌های مسابقه سینمای 100 ثانیه‌ای ایران شامل: بخش اصلی، بخش مسیر تجربه( مسابقه فیلم‌های مستند، داستانی و پویانمایی)، مسابقه سینمای 100 ثانیه‌ای جهان در زمینه فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی و بخش ویژه جشنواره با عنوان حمایت از تولید کالای ایرانی( ایران ساخت) برگزار می شود.

لازم به ذکر است؛جشنواره بین‌المللی فیلم 100 به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و به دبیری علی قربانی اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان