تبیان، دستیار زندگی
چارمین نور الهى ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چارمین نور الهى

امام سجاد علیه السلام

سلام اى چارمین نور الهىكلیم وادى طور الهى
تو آن شاهى كه در بزم مناجاتخدا مى‏كرد با نامت مباهات
تو را سجاده داران مى‏شناسندتو را سجده گزاران مى‏شناسند
تو سجادى، تو سجاده نشینىتو در زهد و ورع تنهاترینى
قیامت مى‏شود پیدا جبینتبه صوت «اَینَ زین العابدینت»
شبیه تو خدا عابد نداردمدینه غیر تو زاهد ندارد
تو با درماندگان خود شفیعىتو با خیل جذامى‏ها رفیقى
سحرها نان و خرما روى دوشتصداى سائلان تو به گوشت
فرزدق را تو شعر تازه دادىتو بر شعر ترش آوازه دادى
تو میقاتى تو مشعر زاده هستىعزیز من پیمبر زاده هستى
تو كز نسل امیرالمؤمنینىپیمبر زاده ایران زمینى
سزد شاهان فتند اینجا به زانوعلى‏بن الحسین شهربانو
على‏بن الحسین شهربانوتو را با نام زینب مى‏شناسند
تو در افلاك، زین العابدینىتو روى خاك، با ما همنشینى
قتیل تار گیسوى تو اصغرفدایى تو باشد همچو اكبر
ابوفاضل همان ماه مدینهكنارت دست دارد روى سینه
تو كوه عصمتى، لرزش ندارىتو از غیر خدا خواهش ندارى
تو در بالاى منبر چون رسولىتو در محراب خود گویا بتولى
تو بابایى چنان شمشیر دارىتو بابایى ز نسل شیر دارى
تو را شب زنده‌داران مى‏پرستندلبت را روزه داران مى‏پرستند
تو جنس‏ات از نیستان غدیر استتو نامت روى دیوان غدیر است
تو بر پیشانى خود پینه دارىتو بر پیشانى خود پینه دارى
تو آنى كه به كویت هر كه آمدغلام مستجاب الدّعوه باشد
تو اشك مطلقى، گریه تبارىتو از روز ازل ابر بهارى
تو مقتل سیرتى از جنس آهىتو مثل حنجر گل، بى گناهى
رعیت‏هاى تو، شه زادگاننداسیران درت آزادگانند
تو بزم روضه را بنیانگذارىتو در دل، روضه‌ی ماهانه دارى
تو از جنس غرور دخترانىتو آه سینه بى معجرانى
تو منبر رفته‏اى اما به ناقهسخن‏ها گفته‏اى اما به ناقه
تو آن یعقوب یوسف زاده هستىتو آن از دست یوسف داده هستى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.