سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

بررسی تاثیر آموزش محیط زیست با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی راه آهن سراسری)

برای تحقق پایداری در توسعه و حفظ محیط زیست، ما به اخلاق زیست محیطی نیازمندیم و سیاستگذاران می توانند متولی ایجاد تغییرات و روش های جدید در توسعه باشند. این امر ممکن است سبب بهبود اوضاع جهان شود. اما این روش ها فقط راه حل هایی کوتاه مدت هستند، مگر اینکه آموزش جدی و راهبردی به جوانان در جهان داده شود. آمایش سرزمین به طور کلی به معنای تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت است
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: بررسی تاثیر آموزش محیط زیست با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی راه آهن سراسری)
نام ارائه دهنده/دهند گان: مبینا تحقیقی، ملیکا شباهنگ فر و ترنم فوقانی
زمینه و نوع پروژه: زیست محیطی
درجه سختی: دشوار
نام مدرسه: فرزانگان 2

بررسی تاثیر آموزش محیط زیست با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی راه آهن سراسری)
 چکیده پروژه
آمایش سرزمین به طور کلی به معنای تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت است و به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی است. در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، یکی از مشکلات مهم و مورد توجه، آگاهی نداشتن مردم از چگونگی استفاده از سرزمین است. نادرستی نوع استفاده از سرزمین بدین معنی است که از توانایی های بالقوه زمین از جمله آب، خاک و..... به اندازه توان یا پتانسیل آن استفاده نمی شود. هدف دانش آموزان از پروژه حاضر آموزش اهمیت و ارزش آمایش صحیح سرزمین بود.

 مقدمه
برای تحقق پایداری در توسعه و حفظ محیط زیست، ما به اخلاق زیست محیطی نیازمندیم و سیاستگذاران می توانند متولی ایجاد تغییرات و روش های جدید در توسعه باشند. این امر ممکن است سبب بهبود اوضاع جهان شود. اما این روش ها فقط راه حل هایی کوتاه مدت هستند، مگر اینکه آموزش جدی و راهبردی به جوانان در جهان داده شود. آمایش سرزمین به طور کلی به معنای تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت است و به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی است. در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، یکی از مشکلات مهم و مورد توجه، آگاهی نداشتن مردم از چگونگی استفاده از سرزمین است. نادرستی نوع استفاده از سرزمین بدین معنی است که از توانایی های بالقوه زمین از جمله آب، خاک و..... به اندازه توان یا پتانسیل آن استفاده نمی شود. هدف از انجام این پژوهش حفظ آمایش سرزمین با آموزش عمومی محیط زیست است و در این راستا از راه آهن سراسری به عنوان مثالی برای درک بیشتر این موضوع و درک عمیق آثار مخرب این پروژه بر محیط زیست استفاده شد. تغییر دانش زیست محیطی، نگرش اجتماعی و ایجاد زمینه تغییر رفتار موثر بر آمایش محیط زیست از اهداف این پژوهش است.

بررسی تاثیر آموزش محیط زیست با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی راه آهن سراسری)
 هدف
هدف از انجام این پژوهش حفظ آمایش سرزمین با آموزش عمومی محیط زیست است و در این راستا از راه آهن سراسری به عنوان مثالی برای درک بیشتر این موضوع و درک عمیق آثار مخرب این پروژه بر محیط زیست استفاده شد.

روش
روش انجام این پژوهش اسنادی-پیمایشی بود. که در مرحله اول روزنامه دیواری در مدارس نصب شد و سپس با پرسشنامه ای میزان دانش، بینش و چگونگی رفتار زیست محیطی دانش آموزان سنجیده شد. سپس با استفاده از یک جزوه الکترونیک، آموزش گروهی در جامعه آماری مورد نظر به عمل آمد، بعد از انجام آموزش مجدد با پرسشنامه ای میزان دانش و بینش دانش آموزان سنجیده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS سنجش شد و نتایج حاصل از آن نیز تحلیل و بررسی گردید.

مهارت های کسب شده
1. آشنایی با شیوه انجام کار گروهی
2. آشنایی با شیوه های جستجو در اینترنت
3. آشنایی با شیوه انجام پژوهش و نوشتن مقاله
4. آشنایی با نحوه ارائه گزارش عملکرد
5. آشنایی با روش ایده یابی (توفان مغزی)
6. آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز
7. آشنایی با پروپوزال نویسی
8. آشنایی با نحوه انجام آزمایش

پژوهش حاضر در مورد چه بود؟ آمایش سرزمین
1. آمایش سرزمین
2. آب های زیر زمینی
3. بادهای موسمی
4. انواع ابرها

مطالب مرتبط:
محیط زیست
ساخت صدف رباتیک برای کمک به محیط زیست

تهیه کننده: مهدی رحمانی - تنظیم کننده: محبوبه همت
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین