تبیان، دستیار زندگی
نامه‌های پیامبراعظم صلی‌الله علیه و آله به پادشاهان جهان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نامه‌ پیامبر اسلام به هرقل، پادشاه روم
نامه‌‌ پیامبر اکرم به نجّاشی، پادشاه حبشه
نامه‌ حضرت رسول اکرم به هوذة بن علی حنفی، فرمانروای یمامه
نامه‌ رسول اکرم به مقوقس، فرمانروای قبط
نامه‌ پیامبر اعظم به کسری، پادشاه ایران
نامه‌ پیامبر خدا به جِیفَر و عبد، فرزندان جُلُندی در عمان و یمن
نامه‌ رسول اکرم به حارث بن ابی شَمِر غسانی
نامه‌ رسول خدا به منذر بن ساوی عبدی در بحرین

::: صفحه اصلی ::: تصاویر ویژه ::: Screensaver ::: سخنرانی استاد رضا الهی :::