تبیان، دستیار زندگی

یک کارشناس مذهبی مطرح کرد:

عاشورا نتیجه غفلت از درک صحیح واقعه‌ی غدیر است

یک کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از آداب این عید بزرگ توسط شیعیان فراموش شده و اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: متاسفانه اکنون در بزرگداشت این عید، تنها به دیدار سادات بسنده می شود، درحالی که این عید بزرگ، در کلام معصومین آداب ویژه ای دارد که بهتراست به آن عمل شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
غدیر تا عاشورا

دکترمحمد الله اکبری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه قم درباره  تاثیر واقعه غدیر بر تاریخ اسلام عنوان کرد: این تاثیر از دوبعد قابل بررسی و تحلیل است که یکی ازآن بعد ایجابی و مثبت واقعه غدیر و تاثیر این اتفاق در اسلام است.

وی افزود: منظور از تاثیر ایجابی و مثبت واقعه غدیر براسلام، این است که پس از این اتفاق بزرگ، همه فرق و گروه های مختلف، این روز بزرگ را جشن می گرفتند؛ چراکه در ادبیات همه ی معصومین  وبزرگان دین، از این روز به عنوان عید و حتی با تعبیر عید اکبر یادشده است و چنین تعابیری تاثیر به سزایی بر پاسداشت و بزرگداشت این عید توسط فرقه های  مختلف گذاشت.

پاسداشت تاثیر ایجابی این واقعه‌ بزرگ

این کارشناس مذهبی با تاکید براینکه این روز بزرگ توسط پادشاهان و بزرگان نیز گرامی داشته می شد، گفت: تاثیر مثبت واقعه غدیر و تاکید امامان معصوم بر بزرگداشت و اهمیت این عید به حدی بود که نه تنها عامه مردم، بلکه پادشاهان و بزرگان پس از واقعه غدیر، این عید را به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد خود می دانستند.

الله اکبری خاطرنشان کرد: در تاریخ اسلام آمده است که بزرگان و حاکمانی همچون فاطمیان، در تالارهای ویژه تحت فرمانروایی خود، این عید را به بهترین شکل جشن می گرفتند تا جایی که برای بزرگداشت عید غدیر، اماکن و تالارهای ویژه ای به نام تالارغدیر داشتند.

گرامیداشت عید غدیر در گذشته بهتر بوده

وی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از آداب این عید بزرگ توسط شیعیان فراموش شده و اجرا نمی شود، تاکید کرد: متاسفانه اکنون در بزرگداشت این عید، تنها به دیدار سادات بسنده می شود، درحالی که این عید بزرگ، در کلام معصومین آداب ویژه ای دارد که بهتراست به آن عمل شود.

این کارشناس مذهبی بیان کرد: انعام، اطعام، پوشیدن لباس نو و انجام اعمال خاص این روز که در مفاتیح ذکر شده است، از آدابی است که از سوی تمامی معصومین به آن سفارش شده است؛ این سفارشات و دستورات مکرری که در کلام بزرگام و ائمه به آن تاکید شده است، نشان از پاسداشت با شکوه این روز و اهمیت در جلوگیری ازمغفول ماندن این عید بزرگ دارد.

وی با اشاره به بی توجهی و کم توجهی برخی مسلمانان به این عید بزرگ اظهار کرد: بعد دیگری که می توان مسئله ی تاثیر غدیر بر تاریخ اسلام را تحلیل و بررسی کرد، بعد بی توجهی و مغفول ماندن این روز ازسوی مسلمانان پس از این واقعه است؛ چراکه این بی توجهی از ابتدای تاریخ اسلام تا کنون وجود داشته و در برخی موارد غریب شدن محتوای غدیر را درپی داشته است.

الله اکبری درباره مغفول ماندن این واقعه بزرگ توسط مسلمانان گفت: متاسفانه از همان ابتدا و پس از واقعه غدیر، بی توجهی مسلمانان سبب شد محتوای این اتفاق مهم دستخوش تغییراتی شود تا جایی که کلمه "وصی" که به معنای جانشین توسط پیامبر(ص) مطرح شده بود با این بی توجهی ها به معنای "عمل به وصیت" فروکاسته شد و عده ای از مسلمانان، حضرت علی (ع) را تنها فردی می دانستند که توسط حضرت محمد(ص) به عنوان فردی معتمد جهت عمل به وصیت پیامبر(ص) معرفی شده اند.

عاشورا یکی از نتایج بی توجهی به واقعه غدیر بود

وی تصریح کرد: همین تغییرات و شبهاتی که نتیجه ی بی توجهی به واقعه ی غدیر بود، منشا بسیاری جنگ ها و اقدامات شد؛ جنگ هایی که به دلیل عدم فهم درست از محتوای این اتفاق بزرگ، تنها بر سر حکومت و دستیابی به جانشینی پس از پیامبر(ص) رخ داد و صدمات زیادی را به اسلام وارد کرد.
الله اکبری با تاکید براینکه بسیاری از درگیری ها، اختلافات و جنگ ها میان بنی امیه و بنی عباس درگرفت، افزود: این اختلافات تا جایی پیشرفت که به تعبیر ابن ابی الحدید، در تاریخ اسلام مقدار خونی که بر سر مسئله ی امامت ریخته شده است از تمامی موضوعات و اتفاقاتی که در اسلام بر سر آن جنگ شده در گرفته بیشتر است.
این کارشناس مذهبی گفت: واقعه ی عاشورا نیز از وقایع و اتفاقاتی بود که حاصل همین بی توجهی ها و عدم درک درست غدیر بود؛ البته اگر نادیده گرفتن واقعه ی غدیر از سوی مسلمانان وجود نداشت، امکان رخ داد حادثه هایی پس ازواقعه غدیر بود اما می توان گفت در صورت عمل صحیح به وصیت پیامبر(ص) در باب جانشینی، چنین اتفاقاتی همچون عاشورا به این شکل اتفاق نمی افتاد.
وی درباره بازتاب واقعه غدیر در آثار اهل سنت، بیان کرد: واقعه ی غدیر در آثار اهل سنت به عنوان یک رویداد یا مسئله ی مهم سیاسی مطرح نشده است بلکه تنها به اشاره کوتاهی در برخی کتب حدیثی، ادبی و تاریخی خود اکتفا کرده اند ودرواقع می توان گفت در کتب اهل سنت معنای خاصی از آن نشده است.

الله اکبری خاطر نشان کرد: از اشارات اجمالی و مختصری که در کتب اهل سنت آمده، مشخص می شود که فهم و درک حقیقی ار این واقعه توسط اهل سنت صورت نگرفته است؛ چراکه اغلب آنچه که در آثار اهل سنت در خصوص غدیر مطرح شده تنها برداشتی از این واقعه است؛ تعبیر معنای دوست برای کلمه "مولی" که توسط پیامبر(ص) در خصوص حضرت علی(ع) درآثار اهل سنت، خود تاییدی بر این مسئله است.

این کارشناس مذهبی تصریح کرد: شخصیت امام علی(ع) بارها در آثار اهل سنت مطرح شده و تعابیری همچون وصی، صحابه بزرگ پیامبر، اعلم و برادر حضرت محمد(ص)، در خصوص حضرت علی(ع) در کتب اهل سنت به کار رفته است اما آنچه که مهم است اینکه تعبیری تحت عنوان جانشینی حضرت علی(ع) پس از پیامبر(ص) در هیچ کدام ازآثار اهل سنت وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: نام حضرت علی(ع) و توصیف فضائل ایشان درآثار اهل سنت بیشتر در کتبی مشاهده می شود که در فضائل صحابه پیامبر نوشته شده است و همانطور که گفته شد، اهل سنت از حضرت علی(ع) به عنوان صحابه بزرگ یاد می کنند و معتقدند ازآنجا که علی(ع) اعلم پس از رسول خداست، براین اساس صحابه دیگر در اقسام علوم به ایشان مراجعه کرده و فتوای او را محترم می شمرند.

الله اکبری با اشاره به اینکه در منابع اهل سنت، حضرت علی(ع)، جزو 10 نفری است که پیامبروعده ی قطعی بهشت را به او داده است، گفت: روایت "عشره مبشره" از جمله روایات معروف اهل سنت است که بنا بر اعتقاد این گروه از مسلمانان، پیامبر(ص) به ده تن  از صحابه خود، بشارت بهشت داده است و حضرت علی (ع) چهارمین این ده تن محسوب می شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در کتب اهل سنت از حضرت علی(ع)، به عنوان شخصیتی برجسته، محترم، مجاهد درراه خدا و برادر پیامبر یادشده است یادآور شد: طبق آنچه گفته شد، اهل سنت امام علی(ع) را به عنوان جانشین و وصی بعد از پیامبر نمی پذیرند بلکه از ایشان تنها به عناوینی که ذکر شد درکتب خود اکتفا می کنند، درصورتی که شیعیان طبق قرائن متقن، "وصی " را به معنی جانشین دانسته و حضرت علی(ع) را به عنوان وصی بر حق پیامبر(ص) پذیرفته و قبول دارند.

منبع: ایسنا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.