• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/09/01
  • تاريخ :

هنر 7 هزار ساله در سوییا اسپانیا

 


مادرید ـ مدیر موزه‎ هنـرهـای‎‎ زیبـای شهـر سوییا اسپانیا گفت‎‎: نمایشگاه‎ هفـت هـزار سال‎ هنر ایران‎‎ هفته‎‎‎ آینـده در ایـن مـوزه آغاز به‎ كار می‎كند. ایگناسیو كانو افزود: این‎ نمایشگـاه‎ بـا همكاری‎‎ بنیاد اقتصادی و فرهنگی‎ لاكـایـشـا اسپانیا و موزه‎ ملی‎ ایران‎ در شهر سویـیـا مركز استان‎ آندالوسیا برپا می‎شود.

 

سوییا دومین‎ شهر‎ اسپانیا است‎كه‎ میزبانـی‎ نمایشگاه‎ بزرگ‎ هفت‎ هزار سال‎ هنر ایران‎ را از روز چهارم‎ آذر به‎‎‎ مدت‎2 ماه بر عـهـده خواهد داشت‎ .

 

مدیر موزه‎ هنـرهـای‎‎ زیبـای شهـر سـوییـا، برپایی‎ نمایشگاه‎ مـزبـور را در ایـن‎ شهـر اقدامی‎‎‎ تاریخی خواند و پیش‎ بینی كـرد كـه‎ حدود یك‎ صد هزار نفر از آن‎ بازدید كنند.

 

نمایشگاه‎ هفت‎ هزار سـال‎ هنـر ایـرانـی‎ از حدود 3 سال‎ پیش‎ به‎ طور پی‎‎ در پی در شهرهای‎ مختلف‎ در كشورهـای‎ اتـریـش‎، ایتـالـیـا، آلمان‎، بلژیك‎ و سویس‎ برپا و مورد تـوجـه‎ مردم‎ اروپا قرار گرفته‎ است‎.

 

این‎ نمایشگاه‎ بیانگر پیشرفـت‎ هـنـر درطول‎ تاریخ‎ به‎‎‎‎ ویژه انقلابی‎ است‎ كه دراین‎ زمینـه در دوران‎‎‎ نوسنگـی‎‎ رخ‎ داد و طی آن انـسـان شكارچی‎ و كوچ‎نشین‎ سكونت‎را برگـزیـد، بـه‎ كشت‎‎ گیاهان‎‎ توجه‎ كرد و رام‎ كردن حیوانـات را آموخت‎.
UserName