تبیان، دستیار زندگی

توصیه شیخ حسنعلی اصفهانی به دو بازاری مشهد

یكى از كسبه بازار مشهد نقل مى كرد: ما دو نفر بودیم كه وضع مالى مان خیلى بود، یك روز تصمیم گرفتیم براى مشكل خود برویم خدمت شیخ حسنعلى اصفهانى. رفتیم منزل ایشان. عده زیادى در انتظار نوبت بودند. ما هم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
مرحوم نخودکی
کتاب «بهترین پناهگاه حكایات و داستان هاى نماز» اثری از آقای رحیم كارگر محمدیارى است که به بیان داستان های گوناگون از نماز و نمازگزاران پرداخته که منتخبی از این داستان ها در شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می گردد.

* نماز، روزى را زیاد مى كند

یكى از كسبه بازار مشهد نقل مى كرد:

ما دو نفر بودیم كه وضع مالى مان خیلى بدبود، یك روز تصمیم گرفتیم براى مشكل خود برویم خدمت شیخ حسنعلى اصفهانى. رفتیم منزل ایشان. عده زیادى در انتظار نوبت بودند. ما هم منتظر ماندیم تا نوبتمان برسد. اما ناگهان شیخ از میان جمعیت ، ما را پیش خود خواند. به من گفت: تو باید كارى را انجام دهى كه آن را ترك كرده اى . بعد به دوستم گفت: تو هم كارى را كه انجام مى دهى، ترك كن. بروید و به وظایف خود عمل كنید تا وضع شما بهتر شود!

اعتراف مى كنم كه من نماز نمى خواندم و دوستم هم شرابخوار بود. به توصیه شیخ، گناهان خود را ترك و به وظایف دینى خود عمل كردیم. از آن پس من هرگز نمازم ترك نشد و با توجه خاص آن را مى خواندم. این بود كه بعد از آن ، وضع مالى ام بهتر شد.منبع: حوزه نیوز