تبیان، دستیار زندگی

بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف فسفات به منظور استفاده در فیلتراسیون فاضلاب های صنعتی

یكی از بحران های امروزی كه آن را بیشتر زاییده گسترش تكنولوژی و پیشرفت های صنعتی و كشاورزی می دانند، آلودگی محیط زیست، آب ها و فاضلاب ها است. آلودگی فاضلاب ها که با رسوب در آب های آزاد و آشامیدنی باعث بیماری های زیادی مثل اختلال در سیستم عصبی و سیستم گوارشی می شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف فسفات به منظور استفاده در فیلتراسیون فاضلاب های صنعتی
نام ارائه دهنده/دهند گان: فاطمه سلطان زاده و رومینا ایوبی
زمینه و نوع پروژه: زیست
درجه سختی: دشوار
نام مدرسه: دبیرستان فرزانگان 1 دوره دوم

بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف فسفات به منظور استفاده در فیلتراسیون فاضلاب های صنعتی
 چکیده پروژه
هدف دانش آموزان از پروژه حاضر بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف فسفات به منظور استفاده در فیلتراسیون فاضلاب های صنعتی بود.

مقدمه
یكی از بحران های امروزی كه آن را بیشتر زاییده گسترش تكنولوژی و پیشرفت های صنعتی و كشاورزی می دانند، آلودگی محیط زیست، آب ها و فاضلاب ها  است. آلودگی فاضلاب ها که با رسوب در آب های آزاد و آشامیدنی باعث بیماری های زیادی مثل اختلال در سیستم عصبی و سیستم گوارشی می شود. یکی از آلاینده های مهم آب یون فسفات است. وجود مقدار بالایی یون فسفات در منابع آبی می‌تواند اثر مخربی روی اکولوژی آبی داشته باشد، زیرا یون فسفات زندگی گیاهی را بیش از حد تقویت می‌کند. متاسفانه مقادیر زیادی از این آلاینده که اغلب در پساب کارخانه های مواد شوینده یافت می شود، به اکوسیستم آبی وارد شده و باعث مرگ و میر بسیاری از جانداران آبزی و آلودگی آب می شود.

 در این پروژه تلاش می شود مقدار فسفات فاضلاب های صنعتی که ضرر بسیار زیادی به محیط زیست، آبزیان و انسان می رساند، با استفاده از یک روش کاملا طبیعی، بی ضرر و به صرفه به کم ترین مقدار ممکن برسد. برای این منظور از جاذب های طبیعی برای حذف فسفات استفاده شد و تلاش شد تا با استفاده از این جاذب ها، فیلترهایی برای حذف فسفات از پساب های صنعتی، طراحی و ساخته شود.

هدف
هدف دانش آموزان از پروژه حاضر بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف فسفات به منظور استفاده در فیلتراسیون فاضلاب های صنعتی بود.

بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف فسفات به منظور استفاده در فیلتراسیون فاضلاب های صنعتی
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع پژوهش های آزمایشی است. در پروژه حاضر دانش آموزان ابتدا برای بررسی توانایی حذف فسفات توسط جاذب های مختلف، محلولی با غلظت مشخص از آنیون فسفات ساختند. در مرحله بعد مقادیر یکسانی از جاذب های مختلف در شرایط یکسان و به مدت زمان مشخص در تماس با محلول فسفات قرار داده شد و سپس میزان جذب فسفات توسط جاذب ها به روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری و میزان تغییر غلظت آنیون فسفات بررسی و بهترین نوع جاذب انتخاب شد.

در مرحله بعد پس از انتخاب بهترین نوع جاذب، پارامترهای موثر بر جذب نظیر مقدار جاذب، زمان ماند، pH و غلظت اولیه فسفات بررسی شد تا بهترین شرایط برای حذف فسفات به دست آید. در نهایت با استفاده از نتایج به دست آمده، دانش آموزان اقدام به ساخت فیلترهایی برای حذف فسفات از پساب های صنعتی نمودند.

مهارت های کسب شده
1. آشنایی با شیوه انجام کار گروهی
2. آشنایی با شیوه های جستجو در اینترنت
3. آشنایی با شیوه انجام پژوهش و نوشتن مقاله
4. آشنایی با نحوه ارائه گزارش عملکرد
5. آشنایی با روش ایده یابی (توفان مغزی)
6. آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز
7. آشنایی با پروپوزال نویسی
8. آشنایی با نحوه انجام آزمایش

دانش آموزان در پژوهش حاضر در پی بررسی اثر جاذب های طبیعی در حذف چه چیزی از فاضلاب ها بودند؟ فسفات
1. فسفات
2. دود
3. بو
4. رنگ

مطالب مرتبط:
مدیریت مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) از طریق گیاه پالایی توسط گیاه وتیور و نخل مرداب
ساخت فیلتر زیستی جاذب فسفات در آب

تهیه کننده: مهدی رحمانی - تنظیم کننده: محبوبه همت