تبیان، دستیار زندگی
حضرت رسول ‌اکرم صلی ‌الله علیه و آله وقتی کنار سفره قرار می‌گرفت چون بندگان می‌نشست و بر ران چپ خود تکیه می‌نمود. هر وقت با میهمان غذا میل می‌فرمود نخستین کسی بود که دست به طرف غذا دراز می‌کرد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیره‌ پیامبر اعظم در خوردن و آشامیدن

حضرت محمد ص

از حضرت علی علیه‌السلام روایت شده است که فرمودند:

«حضرت رسول ‌اکرم صلی ‌الله علیه و آله وقتی کنار سفره قرار می‌گرفت چون بندگان می‌نشست و بر ران چپ خود تکیه می‌نمود. هر وقت با میهمان غذا میل می‌فرمود نخستین کسی بود که دست به طرف غذا دراز می‌کرد و بعد از همه دست از غذا می‌کشید تا این که میهمان کاملاً سیر شود و در اثر خجالت دست از غذا نکشد.»

هرگز دو نوع غذا بر سر سفره‌ آن حضرت نبود و اگر پیدا می‌شد از یک رنگ میل می‌فرمود و باقی را صدقه می‌داد.

سپس امیرالمومنین علی علیه‌السلام فرمودند:

«پیامبر اکرم شب‌ها بعد از نماز عشا شام میل می‌کرد و می‌فرمود: شام خوردن را ترک نکنید، زیرا ترک آن باعث خرابی بدن است، و در هر غذایی که خرما در آن بود اوّل خرما میل می‌کرد. حضرت رسول صلی‌ الله علیه و آله بعد از هر دو لقمه غذا، حمد خدا را می‌نمود و پس از غذا، خلال می‌کرد.

حضرت رسول اکرم صلی ‌الله علیه و آله هر وقت آب میل می‌فرمود: بسم‌الله می‌گفت و آب را می‌مکید و یک نفس نمی‌خورد و می‌فرمود: درد کبد از بلعیدن آب با یک نفس است. حضرت آب را با سه نفس تناول می‌کرد و در اول بسم‌الله و در آخر الحمدالله می‌گفت.

«پیامبر اکرم شب‌ها بعد از نماز عشا شام میل می‌کرد و می‌فرمود: شام خوردن را ترک نکنید، زیرا ترک آن باعث خرابی بدن است، و در هر غذایی که خرما در آن بود اوّل خرما میل می‌کرد. حضرت رسول صلی‌ الله علیه و آله بعد از هر دو لقمه غذا، حمد خدا را می‌نمود و پس از غذا، خلال می‌کرد.

رسول خدا همه رقم غذا میل می‌فرمود، خیار را با خرما میل می‌نمود و هندوانه را با خربزه و گاهی با خرما میل می‌نمود. غذای پیامبر صلی ‌الله علیه و آله بیشتر نان جو بود و با خرما میل می‌کرد. غذا را هرگز داغ نمی‌خورد تا این که سرد شود و سپس تناول می‌نمود. آن حضرت هرگز بر سر سفره‌ رنگین نمی‌نشت و غذا نمی‌خورد تا از دنیا رحلت نمود.»

امیرالمومنین علی علیه‌السلام ادامه داد:

«آن حضرت ظرف غذا را با انگشت خود پاک می‌کرد (کنایه از این که درون ظرف غذا هر چه بود می‌خوردند و اجازه نمی‌دادند که غذایی اسراف شده و دور ریخته شود) و هرگز تنها غذا نمی‌خورد، و می‌فرمود تا کاملاً گرسنه نشویم غذا نمی‌خوریم و قبل از این که کاملاً سیر شویم دست از غذا می‌کشیم. هرگز دو نوع غذا بر سر سفره‌ آن حضرت نبود و اگر پیدا می‌شد از یک رنگ میل می‌فرمود و باقی را صدقه می‌داد.

حضرت رسول اکرم صلی ‌الله علیه و آله هر وقت آب میل می‌فرمود: بسم‌الله می‌گفت و آب را می‌مکید و یک نفس نمی‌خورد و می‌فرمود: درد کبد از بلعیدن آب با یک نفس است. حضرت آب را با سه نفس تناول می‌کرد و در اول بسم‌الله و در آخر الحمدالله می‌گفت.

حضرت رسول‌ اکرم صلی‌ الله علیه و آله هنگام غذا خوردن به کسی که مقابلش نشسته بود تعارف می‌کرد و هنگام نوشیدن آب به کسی که طرف راستش نشسته بود تعارف می‌نمود. حضرت موقع مهمان داشتن می‌فرمود هر که ما را بیشتر دوست دارد بیشتر از غذا میل کند و آن حضرت سیر و پیاز و تره میل نمی‌کرد و می‌فرمود: سرکه و سبزی در سفره از سنّت است. آن حضرت می‌فرمود: اگر مومنی مرا به خوردن یک ذراع (پاچه‌ گوسفند) دعوت کند می‌پذیرم، ولی اگر منافق یا مشرک شتری بکشد و مرا به خوردن آن دعوت کند نمی‌پذیرم.»

منبع:

سیمای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، امیرحسین علیقلی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.