تبیان، دستیار زندگی

 چگونه چیزی را از زمین بلند کنیم

آیا می دانی بیشتر کمر دردها به خاطر این است که زیاد و نادرست خم و راست می شویم. باید در انجام کارهای روزانه خیلی دقت کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 چگونه چیزی را از زمین بلند کنیم

وقتی می خواهیم چیزی را از روی زمین بلند کنیم، هر قدر هم سبک باشد، باید به جای خم کردن کمر، زانوهایمان را خم کنیم. بعد آن بار را به بدنمان نزدیک کنیم و آرام از روی زمین برداریم. با این کار فشار کم تری بر کمر وارد می شود. هیچ وقت نباید خیلی تند و ناگهانی، اجسام را بلند کنیم.

 چگونه چیزی را از زمین بلند کنیم

هنگام بلند کردن باری که در کنار ماست نباید کمر را خم کنیم، بلکه باید با خم کردن زانوها، دستمان را به آن نزدیک کینم.

وقتی جسمی را با یک دست بلند می کنیم و دست دیگرمان خالی است، فشار زیادی بر مهره های کمرمان وارد می شود.

بنابراین باید وزن بارهای هر دو دست مساوی باشند.

مطالب مرتبط:
درست راه برویم
درست بایستیم
هنگام سفر
 

کودک و نوجوان تبیان
تنظیم: فهیمه امرالله- منبع: ماهنامه رشد نوآموز
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.