تبیان، دستیار زندگی
زندگی هدفمند و بارآور مستلزم داشتن نظم و انضباط شخص است. داشتن نظم و انضباط شخص بدین معناست که رفتار خود را در خدمت هدف‌های خاص قرار دهیم. کسی نیست که بدون نظم و انضباط شخصی با چالش‌های زندگی روبرو شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منظم باش ، تا هدفمند شوی

زندگی هدفمند (2)

بزن به هدف .......

مقاله ی اول (راهنمای دو راهی ها )

زندگی هدفمند و بارور مستلزم داشتن نظم و انضباط شخص است. داشتن نظم و انضباط شخص بدین معناست که رفتار خود را در خدمت هدف‌های خاص قرار دهیم. کسی نیست که بدون نظم و انضباط شخصی با چالش‌های زندگی رو به رو شود.

نظم و انضباط شخصی وسیله‌ای در خدمت تحقّق هدف است، وسیله‌ای در خدمت بالا بردن عزّت نفس و حمایت کردن از آن است.

زندگی هدفمند و منضبط ، هرگز بدین معنا نیست که به خود فرصت استراحت ندهیم. بدین معنا نیست که آرامشی برای خود در نظر نگیریم، بدین معنا نیست که تفریح و یا حتی فعالیت‌های دیگری نداشته باشیم. به جای همه ی این‌ها منظور این است که اقداماتمان آگاهانه باشد و بدانیم که پرداختن به این فعالیت اقدامی سالم و مناسب است.

حال از طریق چهار مورد به معنای زندگی هدفمند توجه کنید :

1- قبول مسئولیت ها، به طرزی آگاهانه

اگر قرار باشد کنترل زندگی خود را به دست داشته باشیم، باید بدانیم که چه می‌خواهیم و به کجا قصد رفتن داریم. در اینجا سوالاتی برایمان مطرح می‌شود: برای 5، 10، 15 و 20 سال آینده برای خود چه هدفی را در نظر گرفته‌ام؟ در زمینه‌های حرفه‌ای می‌خواهم به کجا برسم؟ در زمینه‌های روابط شخصی چه برنامه‌ای دارم؟ آیا قصد ازدواج دارم؟ به چه دلیل می‌خواهم ازدواج کنم؟ هدفم چیست؟ در محدوده رابطه‌ای که در آن قرار دارم چه هدفی را جستجو می‌کنم؟ در ارتباط با فرزندانم چه هدفی دارم؟ آیا هدف‌هایم روشن یا مبهم هستند؟ آیا هدف‌هایم تعیین شده هستند؟

2- توجّه داشتن به اقداماتی که برای رسیدن به هدف ضرورت دارند.

اگر قرار باشد هدف‌هایمان به واقع مشخص باشند به این سوال پاسخ دهیم: چگونه می‌توانم به این هدف برسم؟ چه اقداماتی ضرورت دارند؟ برای رسیدن به هدف‌های اصلی چه هدف‌های فرعی باید تحقق پیدا کنند؟ اگر به دانش جدیدی نیاز دارم چگونه می‌توانم این دانش جدید را بدست آورم؟ اگر هدف‌های ما بلند مدّت باشند هر برنامه ی مفصل برای رسیدن به هدف ، مستلزم تقسیم آن به  برنامه‌های کوتاه‌تر است.

آیا مسئولیت انجام دادن این کارها را می‌پذیریم؟

موفقیّت در زندگی نصیب کسانی می‌شود که تن به این کارها می‌دهند.

3- توجّه به همخوان بودن رفتار با هدف

می‌توانیم هدف‌های معیّن و منطقی و برنامه ی عملی حساب شده ای داشته باشیم، امّا تحت تأثیر عواملی از مسیر راه خود خارج شویم. ممکن است مسائل غیر منتظره‌ای بروز کنند، ممکن است ارزش‌های دیگر مطرح شوند. ممکن است اولویت‌های ما تغییر کنند، ممکن است تمرکز به قدر کافی نداشتم باشیم. گاه لازم می‌شود به این نکته توجّه کنیم که مهم‌ترین هدف‌های ما کدام هستند و اگر تغییری در آنها به وجود آمده ، چگونه می‌توانیم به آن‌ها جامه ی عمل بپوشانیم.

4 - توجّه به نتایج اقدامات و این‌که آیا ما را به هدفی که در نظر داریم می‌رسانند

ممکن است هدف‌های ما روشن و اقداماتمان همخوان باشند ، امّا محاسبات اولیه‌مان برای رسیدن به هدف درست نباشد. شاید نکاتی وجود داشته که از آن غافل مانده‌ایم. شاید تحولاتی فعالیت ما را تغییر داده باشند. از این رو باید سوال کنیم آیا شیوه و خط ‌مشی من درست است؟ آیا به جایی که می‌خواهم می‌رسم؟ آیا رفتار من نتایجی را که پیش‌بینی کرده بودم فراهم می‌آورد؟

توجّه داشته باشیم که زندگی هدفمند مستلزم زندگی آگاهانه است.

ادامه دارد...

منبع : روان شناسی عزت نفس – ناتانیل براندن

ترجمه : مهدی قراچه داغی

مقالات مرتبط :

زندگی مال من است             

برای حل مشکلت کسی نمی آید          

هر روز، بهتر از دیروز              

«می توانم» به جای« نمی توانم»

گذشته را رها کن، به آینده بیاندیش             

زندگی ، سخت تر از این حرفهاست            

خود را رها ساز                

تقویت اعتماد به نفس        

آشفته نشوید   

چگونه به آرامش ذهنی دست یابیم؟             

عاشق مشکلات              

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.