تبیان، دستیار زندگی

منطق و سیستم های فازی، دستاورد برتر پژوهشسرا دکتراذکایی، همدان

برای حل مسائل روز نیازمند یك سیستم تصمیم گیرنده هستیم. سیستمی كه با تصمیم های هوشمندانه خود به كمك انسان ها بیاید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره از 20 استان کشور در سه بخش به تفکیک، 350 گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، 650 گروه در بخش سمینارهای علمی و 750 گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد 53 گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: منطق و سیستم های فازی
نام مدرسه: پژوهشسرای دکتراذکایی ناحیه یک همدان
نام استاد: آقای حسن ختن لو
دانش آموزان: زهرا ختن لو، مینا یعقوبی منصور، فاطمه نایینیان
منطق و سیستم های فازی، دستاورد برتر پژوهشسرا دکتراذکایی، همدان
چکیده:
برای حل مسائل روز نیازمند یك سیستم تصمیم گیرنده هستیم. سیستمی كه با تصمیم های هوشمندانه خود به كمك انسان ها بیاید. در علم ریاضیات راه حل های متفاوتی برای تصمیم گیری وجود دارد ؛ از قبیل سیستم های خبره، درخت تصمیم گیری و ... كه ما در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم كه منطق فازی راه حل مناسبی برای این قبیل مسائل است. بنابراین درصدد برآمدیم كه مطالعات خود را در زمینه منطق فازی گسترش دهیم.

با مراجعه به كتب مربوطه به گسترش دامنه اطلاعات خود پرداختیم، علاوه بر این از مقاله ها و مطالب موجود در اینترنت نیز استفاه كردیم . همچنین توانستیم با مصاحبه با اساتید دانشگاه این دانش را در ذهن خود بنیادین كنیم.

خلاصه ای از این اطلاعات بدین شرح است :
منطق فازی: در منطق صریح مقادیر درستی به دست آمده دارای دو مقدار هستند؛ درست یا غلط. كه از لحاظ ریاضی می توان آنها را معادل ( ١ و ٠)  در نظر گرفت، ولی در منطق فازی، مقادیر درستی چند مقداری بوده؛ مانند : كاملاً درست، تا حدی درست، كاملا غلط، خیلی درست، كه از لحاظ عددی بین ٠ و ١ هستند .

مجموعه فازی: در تئوری مجموعه های صریح، یك جزء یا به یك مجموعه تعلق دارد یا ندارد. اما در تئوری مجموعه های فازی، درجه های مختلف عضویت بین ( ١و ٠)  قابل حصول است . بنابراین تابع عضویت μA(x) به یك مجموعه فازی مانند A نسبت داده می شود كه این تابع هر عضو در مجموعه مرجع  X را به بازه [ ١ و ٠ ] می نگارد . این نگاشت به صورت زیر است :
منطق و سیستم های فازی، دستاورد برتر پژوهشسرا دکتراذکایی، همدان
برای حل مسائل و تصمیم گیری فازی از سیستم های فازی استفاده می شود كه سیستم های فازی از قواعد مجموعه های فازی و منطق فازی استفاده می كند.

یك سیستم فازی شامل ٤ قسمت می باشد :
١. فازی كردن
٢. موتور استنتاج 
٣. قوانین فازی خروجی ورودی
٤. غیر فازی كردن

با توجه به اطلاعات به دست آمده، در پی طراحی و بیان مسئله هستیم كه آن را با سیستم های فازی حل كنیم و سپس آن را در نرم افزار متلب پیاده سازی خواهیم كرد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی