• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/05/08
  • تاريخ :

وارث اشك و غم و آه على !

زینب

چاك شده سینه گل از غمت   
اى همه شب ناله گل همدمت
سینه به سینه غم تو راز شد   
شاهد شب هاى پر آواز شد
گوهر دریاى عفافى شما
در حیایى و عزیز خدا
آن كه دلش با تو هم آوا شده   
موج شكن در دل دریا شده
با تو حدیث غم یاران شنید  
نغمه پر درد بهاران شنید
و ارث اشك و غم و آه على!  
دفتر صبرى و نگاه على

با تو شده كاخ ستم واژگون   

گشته به دریاى عدم رهنمون
در حیا را چو تو خود مظهرى
آینه دار ره هر باورى
با تو زمین فخر فروشد به صبر   
دست بشوید ز تمناى ابر

غیرت آن دست بریده تویى    

ناله آن زخم چكیده تویى

گرچه برادر به فراتش رسید   

آب بدید و لب خود را ندید

تشنه اگر وارد پیكار شد   

سیر به دست شه كرار شد

كرب و بلا بود و عطش در خروش   

ناله گل بود و غرورى خموش

طفل عطش سینه خون را مكید  

كرب و بلا در شطى از خون دمید

 

 پیوند به :

وقتی تو خواب دیدی

بانوی ادب و شجاعت


از كتاب عطر باران؛‌مجموعه اشعار عاشورایی

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName