تبیان، دستیار زندگی

تصاویر شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب

شانزدهمین نشست "شنبه‌های انقلاب" با موضوع "مطبوعات و خبرگزاری‌ها" با حضور جمعی از کارشناسان و اصحاب رسانه،برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب
شانزدهمین نشست شنبه‌های انقلاب