تبیان، دستیار زندگی
گوویچ مربی دروازه بانهای پیروزی و تیم ملی كه بیش از 60 سال از عمرش می گذرد، یك مسلمان كروات است . او كه درسفرتیم ملی به عربستان تنها كسی بود كه از كادر فنی مردان كروات ( مقدماتی جام جهانی 2002 ) افتخار زیارت مكه مكرمه و مدین...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مربی مسلمان ، داوود فخر الدین بگوویچ


مربی دروازه بانهای پیروزی و تیم ملی كه بیش از 60 سال از عمرش می گذرد، یك مسلمان كروات است . او كه درسفرتیم ملی به عربستان تنها كسی بود كه از كادر فنی مردان كروات ( مقدماتی جام جهانی 2002 ) افتخار زیارت مكه مكرمه و مدینه منوره را بدست آورد .

وقتی او را با نام حاجی می خوانیم بسیار خوشحال می شود. دراین ماه مبارك دقایقی را به گفت و گو نشستیم كه خواندن آن خالی از لطف نیست:

ازچه زمانی به دین مشرف شدید؟

من مادر زادی مسلمان هستم . پدرم مسلمان و مادرنیز مسلمان بودند نام مادرم زهره بود از همان كودكی مسائل شرعی و تكالیف دینی را برحسب فتوای مراجع خود انجام می دادم.

چه خاطره ای ازماه رمضان در كودكی دارید؟

از 12 یا 13 سالگی روزه می گرفتم . فصل زمستان بود و روزها كوتاهتر با خوشحالی سرسفره افطاری نشستیم و منتظر شنیدن صدای اذان می شدیم .

یك نخ رامی گرفتیم و می بریدیم . البته مادرم بیشتر این كار را انجام می داد .

( بریدن نخ دركرواسی رسم است كه كودك با این كار اعلام می كند كه هنوز روزه اش را بازنكرده است)

البته خاطره خاصی به یاد ندارم

از لحاظ علمی روزه چه تاثیری درامر ورزش دارد؟

رمضان ماهی است كه برا ی سلامتی جسمانی بدن بسیار خوب می باشد.

ظرف این یك ماه ارگانیسم بدن كلیه سموم را تخلیه ودفع می كند. علی الخصوص برای انسانهای سیگاری و كسانیكه غذای چرب می خورند و یا خدای نكرده مشروب مصرف می نمایند، بسیار مفید است . بدن به اندازه كافی استراحت می كند و سلامت جسمی تامین می گردد.

افطار را دوست دارید یا سحر را ؟

افطار – روزهای طولانی در بوسنی باعث تشنگی و گرسنگی فراوان می شود و موقع افطار چهره ها شاد می شود ( باخنده ) . البته روزها كه كوتاهتر می شود اوضاع راحتر وتحمل انسان بیشتر می شود.

در پایان حرف خاصی دارید؟

هركس مذهب و باور خود را دارد ،  احترام به اقوام و مذاهب دیگران سبب گذاشتن احترام به مذاهب ما می شود. اگر به فرامین دینی عمل كنیم  دیگر شری در دنیا به پا نخواهد شد.